26 de desembre 2008

Carbó-14

Secció Local

Ganivet de premsa de la Casa de ses Machestats els Reixos d'Orient

Estimats conciutadans i conciutadanes del poble que governa l'Excelentíssima, com a totes ses machestats, ens ompli d'orgull i satisfaqsió anunsiar-vos que enguany hem elegit la vostra poblasió com destinatària de la campanya espesial Carbó-14.

Com tots sabeu, des de temps immemorials, els Reixos d'Orient som els encarregats de repartir regals pel món sanser i omplir d'alegria i goig totes les cases, pero també ens veiem en l'obligasió de deixar carbó als que no han segut bons durant l'any. En este sentit, com tenim un bon cor, des de fa uns anys estem duguent avant la campanya Carbó-14 que consistix en deixar carbó només a 14 persones de cada poblasió de les elechides, com és el cas del vostre poble enguany, pero fer-los una gran festa per a que el carbó els sapia millor.

Hem de dir-vos que hem comptat amb la colaborasió de l'Excelentíssima des del primer moment que li comunicàrem la notisia. Ens indicà que el millor lloc per a repartir el carbó de la campanya Carbó-14 era a la Torre, i que des de l'Achuntament montarien una festa per a rebre la càrrega i per a repartir tortell de reixos debaes a tots els conciutadans i conciutadanes que assistiren a la festa.

Estimats, estimades, si vos heu portat bé, no patiu, tindreu els vostres presents, i si no vos ho portat tan bé, tindreu el carbó-14 de la torre que almenys vos resultarà més dolç.

24 de desembre 2008

Un Any Més Nadal En Bethlehem

Secció Universal

Nota del Consell de Redaqsió

Després de tot un any describint l'hiperrealitat, arriba Nadal demostrant que moltes vegades la realitat supera qualsevol estat alterat de la conciència com el nostre. Fruïm almenys uns dies de la companyia de la familia, els amics i les tradicions. El nostre major desig en estos dies és que la pau regne en Bethlehem i, naturalment, en tot el món. ¡Bon Nadal!

De l'Evangeli segons Lluch: "I va passar que mentres estaven allí, se li va complir el temps del part, i va infantar al seu fill primogènit. El bolcà i el gità en un pesebre perque no tenien cap lloc a on estajar-se."

23 de desembre 2008

Un Taut Per Al Nostre Poble

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Primer compràrem les racholes excedentàries dels nostres constructors, en acabant les empeltàrem amb xocolate del nostre poble per a regalar tradisió, i ara, donem a conéixer una nova mesura contra la crisi, més que una nova mesura és la mesura definitiva perque es tracta de construir una cuberta o revolta que ampare baix son mant a tot el nostre poble i el lliure de la crisis que per culpa de Petacé està afonant a tants pobles i ciutats.

Esta cuberta profesionalment és coneguda com a TAUT (Tècnica d'Arquitectes i Urbanistes per a Tapar) i suposa una obra d'enginyeria sense igual en el món senser per la que segur que ens donen a l'Achuntament algun premi internasional, pero lo més important és que crearà ocupasió al nostre poble. Per a fer-se una idea, només en la primera fase, per tractar-se d'una obra d'inimachinable magnitut serà necessàri que partisipen tots els arquitectes, delineants, estudiants d'estes branques del coneiximent i qualsevol xiquet de primària en avant que tinga un mínim de grasia per al dibuix per a desenrotllar l'idea constructiva.

Des del nou rèchim de govern de l'Achuntament hem volgut reservar esta notisia, que venia chestant-se des de fa uns nou mesos, per a que servisca de felisitasió de Nadal per a tots els nostres conciutadans i conciutadanes i puguen passar estes festes des de la tranquilitat de saber que en poc de temps comptaran amb la proteqsió d'esta cuberta.

15 de desembre 2008

Sabates De Destruqsió Masiva


Secció Internasional

Ofisina de premsa del president en excedènsia

Yorch W. Gush tenia raó i ha segut ell mateix qui ho ha demostrat, perque com defenia des de fa anys, a Mirack fabricaven sabates de destruqsió masiva. Des d'un prinsipi el president dels yuesei havia defés els informes ultrasecrets dels manufacturadors de sabates i components com la CIA (Caixes d'Integrar en Armaris) o el FBI (Frabricant de Botes Incorporated) que asseguraven que a Mirack s'estaven elaborant sabates sense llisènsia i d'ahí que siguen conegudes com de destruqsió masiva, perque eixe és el seu destí segons la llei, la destruqsió.

Esta qüestió sense resoldre era com una puncha clavada en el seu cor, i per això, el propi Yorch W. Gush, va desidir viachar a Mirack per a descobrir la veritat. Només arribar a este pais de l'Orient michà, ell i el seu equip es posaren a la faena de revisar les sabates de tots els mirackians. I precissament en una d'estes revisions rutinàries, de sobte un dels presents davant la certesa de ser descobert va encetar un fuga cap a davant i va llançar les seues sabates de destruqsió masiva contra el president en excedènsia dels yuesei, pero este, entrenat pels propis grup d'elit de l'exercit yuesista, va evitar els dos llançaments.

Després de l'insident, els tècnics de la CIA i el FBI alli presents van certificar que les sabates no tenien llicènsia, com sempre havien sospitat, extrem que a Yorch W. Gush li va dibuixar un somriure a la cara perque va pensar que per primera volta en huit anys tenia raó en alguna cosa.

13 de desembre 2008

Ara Tamé Al Feisbuk


Secció Autobombo
Ens és grat informar als nostres lectors, simpatitzants i antisipants que L'eScLaFiT ha ampliat el seu grup editorial i ja es troba present a la xàrxia de comunicasió global de feisbuk michançant la creasió d'un espai propi a esta xàrxia baix el nom de Amics de L'eScLaFiT.
Aixina que qui tinga temps, amor i devosió per l'hiperrealitat des de hui té un nou espai de comunicasió a la xàrxia del feisbuk, Amics de L'eScLaFiT. Des del Consell de Redaqsió de L'eScLaFiT esperem i desitgem encaridament la vostra participasió.

12 de desembre 2008

Una Falla Fa Un Calendari Vestits

Secció Comunitat

Nota d'Achències

La comissió de la falla Esquimal Esteve - Marqués de l'Antàrtida ha trencat la tradisional desinhibisió fallera i l'arrelada costum de fer calendaris de fallers i falleres despullats per un almanac on apareixen vestits a la manera tradisional de la seua demarcació.

Esta desviasió del costum faller, s'ha donat després de molts debats al si de la comissió, i segons el seu president inclós ha suposat que un grup de fallers es donara de baixa i tinga en ment crear una nova comissió en l'encreuament de carrer del costat, és a dir, Na Gelada - Carrer del Pol, pero segons les seues paraules no han tingut més remei que prendre esta decissió per qüestions climatolòchiques: "l'únic fotògraf disponible i els voluntaris de la comissió només es podien chuntar durant el pont de la Santa Constitusió, i eixos dies no apuchem dels 20 graus baix cero, aixina que mantindre la tradició del despullament faller podia suposar que algun comissionat s'ens quedarà literalment chelat, i no estem per a perdre fallers per estes qüestions de temperatura."

Per contra, els fallers que han decidit crear una nova comissió han assenyalat que les tradisions de tota-la-vida s'han de mantindre siga quin siga el preu, i si algú se chela sempre serà recordat per la resta i condecorat amb l'insignia d'or i fulles de morter a títul pòstum. (això sí, sense retribusió econòmica que no estan les coses per a alegries)

10 de desembre 2008

L'Achuntament Regalarà Racholes de Xocolate

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Dins del programa del nou rèchim de govern està per damunt de tot achudar a les empreses del nostre poble, aixina com perpetuar les tradisions populars, i per a estos nadals hem trobat la manera de conchugar les dos coses, la defensa de les nostres empreses i les tradisions pròpies.

Com tots els nostres consiutadans i consiutadanes coneixen, hem destinat part del pressupost monisipal a comprar als constructors del nostre poble, les racholes havien quedat en la desocupació per culpa de la crisi de Petacé. Després d'un temps d'estudiar el destí d'estes racholes, el nostre equip d'experts i subsecretaris, ha trobat la solusió. Cada rachola serà recuberta amb el tradisional xocolate a la pedra del nostre poble de manera que embolicat convenientment passarà a ser el regal institusional de l'Achuntament.

Amb esta solusió aconseguim un estalvi important, un recolzament al xocolate tradisional, una solusió a la qüestió de les racholes i l'augment de l'autoestima dels dentistes, per tant, un nou èxit de la magnífica gestió del nou rèchim de govern del nostre poble

SGAE: Pandèmia Dels Nostres Dies

Secció Ejpaña

Nota d'Achènsies

El Síndrome de Gorrons d'Artistes i Espectadors (SGAE) s'està convertint en una autèntica pandèmia contra la que les autoritats pareixen no reaqsionar enqueferats com estan en posar-li talant a la crisi provocada per Petacé. Pero l'inactivitat no és sinònim de solució. De fet, els efectes devastadors d'esta plaga de dimensions bíbliques s'estenen per Ejpaña sense important sexe, autonomia o condisió. Estos simptomes del SGAE són insonorització, augment de l'inflasió de soports auditius, buidament progressiu de les sales culturals polivalents i desinstrumentalitzacions dels colectius orquestals.

Davant l'aquiescènsia de les màximes autoritats, s'ha disparat el mercat negre de medesines per a combatre els efectes del SGAE entre les que destaquen l'Emulecina, Pe2petina i el complex Torrentbitamínic, pero estes s'estan reseptant sense control acadèmic qüestió que suposa el risc de contraure altres virus d'efectes diversos i en alguns casos tan devastadors com els del SGAE.

Pero tot i les medesines, les noticies de contachis pel SGAE ens arriben sense descans, un dels casos més greus és el de la festa de Tiris i Troians on les seues típiques filaes han perdut tota la música i només podran els seus membres tararechar una cançó per acte durant 30 segons i amb un interval de 5 minuts per tararech. Pero hi ha més, també hem conegut el falliment del Vals de les Bodes, figura entranyable i indefuchible de tots els casaments de les últimes dècades.

De moment continuem esperant les mesures sanitàries, pero mentrimentres, la pandèmia del SGAE continua estenent-se per tota Ejpaña.

03 de desembre 2008

Parats Del Món Vingau A La Comunitat

Secció Local

Ganivet de premsa de la Cheneralità

A l'últim consell de consellers de la Cheneralità el Molt Crestià President, Cams i Bancaixes, ha donat el seu vist i plau per al PIO-PIO (Plà Integral d'Ocupasió Per als Interesats en Ocupar-se) i que donarà faena a milers i milers de parats de tot el món en esta terra acollidora del llevant ejpañol.

La primera mesura que brolla del PIO-PIO és la contractasió de tots els professors amb tres llengües que es puguen trobar. Esta oferta de contractasió es farà per al sistema educatiu de la nostra comunitat, pero també per als cursos de reciclache de les escoles d'adults.

Els professor amb tres llengües suposen una inversió en investigasió i desenrotllament sense precedents i una gran avantache per als alumnes perque suposarà la maximitzasió dels recursos i l'eficasia de les hores lectives perque el professor sempre disposarà d'una llengua descansada per a poder ser utilitzada en qualsevol moment.

Per a celebrar l'aprovasió del PIO-PIO i la primera mesura d'esta contractasió masiva de professors celebrarem una gala inaugural al Palau dels Cars, on precissament un famós cantaor trilingüíste, Plàcit Dumenche, ens deleitarà interpretant a tres veus i en una sola persona el nostre Himne Rechonal de la Comunitat de Veïns. La veu cantant serà en castellà, naturalment, per ço que la nació d'on són naturals els comunitaris i estranchers puguen entendre-ho, la segona veu, en anglés que és la llengua vehicular de les relasions internasionals, i la tercera veu en la nostra llengua de la comunitat, per a mantindre la quota folklòrica-sentimental.

02 de desembre 2008

Lloguer i Ratificasió

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

Donada la crisi a la que ens ha condemnat Petacé, el govern de la Cheneralità de la Nostra Comunitat de Veïns ha desidit llogar el pavelló multiusos del Palau dels Cars. Este palau construit segons els plànols de l'arquitecte Samiago Caratrava, pero pagat pel Molt Crestià President de la Cheneralità, Cams i Bancaixes, no té més remei que posar-se en lloguer a temps transitori perque sinó seria impossible comprar tota la pintura blanca per a pintar totes les fanecaes quadraes de la cúpula exterior.

Aixina que a partir d'ara, el Palau dels Cars estarà a disposició de les falles per als seus sainets i plibacks, de les associasions d'ames de casa i les seues sessions de sarsueles, o dels llars dels chubilats per als seus balls.

Per altra banda, Cams i Bancaixes, ha ratificat a Fondemor com a entrenaor de la seleqsió comunitària d'educandos. En la mateixa comparecènsia pública, el Molt Crestià President ha declarat que la culpa dels roins resultats de la nostra seleqsió són per culpa dels arbitres que envia Petacé a impartir ordens de com organitzar l'educasió. Al mateix temps ha demanat a l'afisió que en lloc de manifestar-se i xiular a l'entrenador Fondemor, hauria d'aplaudir la seua actuasió fins que els educandos puguen asimilar el nou sistema de choc basat en el trilingüísme, perque tota novetat és dificil d'introduir.