02 de desembre 2008

Lloguer i Ratificasió

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

Donada la crisi a la que ens ha condemnat Petacé, el govern de la Cheneralità de la Nostra Comunitat de Veïns ha desidit llogar el pavelló multiusos del Palau dels Cars. Este palau construit segons els plànols de l'arquitecte Samiago Caratrava, pero pagat pel Molt Crestià President de la Cheneralità, Cams i Bancaixes, no té més remei que posar-se en lloguer a temps transitori perque sinó seria impossible comprar tota la pintura blanca per a pintar totes les fanecaes quadraes de la cúpula exterior.

Aixina que a partir d'ara, el Palau dels Cars estarà a disposició de les falles per als seus sainets i plibacks, de les associasions d'ames de casa i les seues sessions de sarsueles, o dels llars dels chubilats per als seus balls.

Per altra banda, Cams i Bancaixes, ha ratificat a Fondemor com a entrenaor de la seleqsió comunitària d'educandos. En la mateixa comparecènsia pública, el Molt Crestià President ha declarat que la culpa dels roins resultats de la nostra seleqsió són per culpa dels arbitres que envia Petacé a impartir ordens de com organitzar l'educasió. Al mateix temps ha demanat a l'afisió que en lloc de manifestar-se i xiular a l'entrenador Fondemor, hauria d'aplaudir la seua actuasió fins que els educandos puguen asimilar el nou sistema de choc basat en el trilingüísme, perque tota novetat és dificil d'introduir.