12 de desembre 2008

Una Falla Fa Un Calendari Vestits

Secció Comunitat

Nota d'Achències

La comissió de la falla Esquimal Esteve - Marqués de l'Antàrtida ha trencat la tradisional desinhibisió fallera i l'arrelada costum de fer calendaris de fallers i falleres despullats per un almanac on apareixen vestits a la manera tradisional de la seua demarcació.

Esta desviasió del costum faller, s'ha donat després de molts debats al si de la comissió, i segons el seu president inclós ha suposat que un grup de fallers es donara de baixa i tinga en ment crear una nova comissió en l'encreuament de carrer del costat, és a dir, Na Gelada - Carrer del Pol, pero segons les seues paraules no han tingut més remei que prendre esta decissió per qüestions climatolòchiques: "l'únic fotògraf disponible i els voluntaris de la comissió només es podien chuntar durant el pont de la Santa Constitusió, i eixos dies no apuchem dels 20 graus baix cero, aixina que mantindre la tradició del despullament faller podia suposar que algun comissionat s'ens quedarà literalment chelat, i no estem per a perdre fallers per estes qüestions de temperatura."

Per contra, els fallers que han decidit crear una nova comissió han assenyalat que les tradisions de tota-la-vida s'han de mantindre siga quin siga el preu, i si algú se chela sempre serà recordat per la resta i condecorat amb l'insignia d'or i fulles de morter a títul pòstum. (això sí, sense retribusió econòmica que no estan les coses per a alegries)