24 de desembre 2008

Un Any Més Nadal En Bethlehem

Secció Universal

Nota del Consell de Redaqsió

Després de tot un any describint l'hiperrealitat, arriba Nadal demostrant que moltes vegades la realitat supera qualsevol estat alterat de la conciència com el nostre. Fruïm almenys uns dies de la companyia de la familia, els amics i les tradicions. El nostre major desig en estos dies és que la pau regne en Bethlehem i, naturalment, en tot el món. ¡Bon Nadal!

De l'Evangeli segons Lluch: "I va passar que mentres estaven allí, se li va complir el temps del part, i va infantar al seu fill primogènit. El bolcà i el gità en un pesebre perque no tenien cap lloc a on estajar-se."