27 de febrer 2008

El Debat Definitiu
(Des de l'Epidèmia de la Televisió)

(Transcripció de la primera part del debat entre les forces del poble que es presenten al Congrés dels Reputats)

"Hola, bona nit, sóc Manuel Charcos Didal i sóc el mantenidor d'este acte sense igual. En este marc incomparable de la planta noble del Mercat Municipal anem a assistir a un debat entre els màxims representants d'esta festa de la democràcia. En primer lloc donem la benvinguda als representants de cada comissió política, l'Excelentíssima pel PePeT, al portaveu del PSOÉ, al rechidor del BLOG, al valencianiste de Colisión Valensiana i al nacionaliste de Cocció-Fundits per Valéncia.

Bo, tots coneixem les normes, per tant, anem a mamprendre. El primer bloc, perdó la primera part, serà al voltant de l'economia. La primera intervenció serà del PePeT:

(PePeT): "En economia nosaltres tenim les idees clares i el xocolate espés, per això un dia posem la taxa de les carpes i a l'altre la llevem. Un dia estalviem llevant la carpa fallera i a l'altre gastem buscant un baix faller. Un dia llevem la taxa del fem i a l'altre pugem la contribució..."

(PESOÉ): "Nosaltres anem a fer les coses en molta força perque som més, i per això, no cal que parlem ni de les taxes ni de les carpes falleres ni de les contribucions, millor no fer-ho."

(BLOG): "El BLOG farà una política econòmica d'esquerres, verda i valencianista, és a dir, les taronges de la varietat sanguinosa les empeltarem amb kiwis."

(Colisión Valensiana): "La política econòmica de tots els atres és catalanista i a soles moatros la podem descatalanisar."

(Cocció-Fundits per Valéncia): "Reclamarem tots els tributs per al nostre poble i l'Agència Triburària del nostre poble a on tots pagarem els impostos, taxes i contribucions, i ens autogestionarem."

(Manuel Charcos Didal): Gràcies a tots. Hem acabat la primera part. Continuarem en la segona."

20 de febrer 2008

Del Caval a Les Peretes
(Ganivet de premsa de l'Achuntament)

Les pròximes festes facheres es convertiran en el marc incomparable de la presentació del nou Trenet Interurbà del nostre poble que l'enllaçarà de punta a punta, des de la zona d'El Caval fins a la de Les Peretes, de manera circular durant les vint-i-quatre hores del dia i festes de precepte.

El dia de la seua inauguració, i fins a Sant Josep, tot aquell que vaja vestit amb el reglamentari trage de fachera amb pololos, pompons a les sabates i pintes d'a pam; i amb el tradicional trage de negre de tota-la-vida, podran viatjar debaes de manera indefinida.

19 de febrer 2008

L'eScLaFiTeR 4.999

(Nota de la Redaqsió)Encara que parega mentira, este diari hiperrealiste i macarrònic ha patit la seua visita número 4.999. Malauradament desconeguem qui ha segut la persona que ha tingut tal atreviment, pero no em negaran vostés que mereix un premi...En tot cas, lo únic que li podem oferir és el premi del nostre agraïment, perque el pressupost de publicitat i relacions públiques l'hem esgotat enguany. Per això, simplement i senzillament felicitats estimat visitant número 4.999.

18 de febrer 2008

Ninot Indultat del 2009

(Ganivet de premsa de la Platachunta)

Representa per a nosaltres un orgull anunciar que reunit el churat de l'Exposició del Ninot ha determinat donar els premis de l'any pròxim i aixina estalviar-li un viatge i unes dietes a l'Achuntament que ha d'anar retallant gastos per tot arreu.

De manera que en la secció infantil han decidit indultar a Disney directament i a perpetuitat, extrem que li serà notificat en el moment siga despertat de la crionisació a la que està sotmes en un punt indeterminat i secret dels Estats Fundits. D'esta manera no cal crear falses esperances perque açò és lo que agrada als xiquets i són els ninots més tradicionals.

En quant a la categoria major, la decisió ha estat més renyida perque el churat ha duptat entre un güelo sabater, un güelo granerer o un güelo recitant contalles als nets, pero al remat s'han decidit per un membre del Tricorniat Cos de la Meletèrica per a guardonar els seus anys de servici a l'Exposició del Ninot del nostre poble a la que ha acudit any rere any sense importar-li ni els canvis de comissió ni de temperatura.

En el nostre poble, a 15 de febrer de 2mil8

Vist i Plau del Secretari en Cap i Tresorer Cheneral de la Platachunta

17 de febrer 2008

Tornem Facultativament


(Nota de la redaqsió)

No hem acabat de superar els problemes de salut que ens perjudicaven últimament i que ens impedien dedicar-nos a les nostres tasques macarròniques, pero per prescripció facultativa hem de tornar.

Segons el nostre metge de capçalera hem de dedicar el nostre temps a la redaqsió de L'eScLaFiT perque sinó podiem agreujar la nostra situació. Per una banda, i en declaracions efectuades pel doctor: "ens impedia extrapolar les nostres frustracions més enllà de la nostra ment" i per altra banda "existix un perill més tangible, el perill d'enverinar-se per tant de mosegar-se la pròpia llengua"

Aixina que, donades les circunstàncies i encara convalecients, hem de tornar per prescripció facultativa. Que Déu ens agarre confesats a tots.

06 de febrer 2008

Cessament temporal(De collita pròpia)

Aprofitant que hui, en la realitat i, pot ser també, en l'hiperrealitat que ens rodeja, és Dimecres de Cendra, dia que obri les portes de la Quaresma com a temps de reflexió i conversió, el Consell de Redaqsió de L'eScLaFiT vol anunciar que fa un cessament temporal de les edicions d'este diari sensacionaliste i macarrònic.

Qüestions que no venen al cas fan que els redactors estiguen més pensant en la reflexió i la conversió, que no en l'anàlisis de l'hiperrealitat. La part catòlica, apostòlica i valenciana de la redacció demana perdó a qui s'haja pogut molestar, mentres que la part socarrònica, demana que es sapia comprendre la situació.

Possiblement no vos heu enterat de res, pero pensàvem que era necessari explicar perqué fem un cessament temporal (esperem que temporal) de les nostres activitats i no que els nostres amables lectors estiguen esperant actualitzacions. Gràcies.

Pilarica té faena
(A petició popular)

Un dels nostres amables lectors ens ha fet arribar esta notícia que a continuació, com sempre dins del nostre esperit de servici públic, fem arribar a l'opinió pública.

Pilarica és una ciutadana resident en la ciutat de Caragossa, a la mateixa vora del Efre, que es dedica a l'intermediació espiritual. Segurament per la seua dilatada experiència, fruit dels segles d'aconseguir favors del seu fill a la societat en general, el senyor Miliu Potin, president del Banc Pastander Mental Chicano (BPMC) ha considerat oportú adscriure-la al seu staff d'intermediadors, ara precíssament que la Bolsa no camina molt entonada, tal volta, per si cau algun favor del cel.

Per a destacar l'importància d'esta incorporació al BPMC, el propi Potin es va traslladar al domicili particular de Pilarica per a fer-li entrega del seu nou uniforme laboral, una manta de viatge brodada amb l'escut de l'entitat

01 de febrer 2008

Sant Pai té la Fòrmula

(Ganivet de premsa de l'Achuntament)


Estimats conciutadans i conciutadanes. Dins de l'esforç permanent de treball pel nostre poble i per esborrar qualsevol emprenta de l'antic règim que governava, este, el nostre Achuntament, hem organitzat uns festejos per a la triologia festera de Sant Pai que seran recordats in aeternum.


El divendres dia 1 L'Entrà de la Por, enguany sí que donarà por de veres, perque els festers de la Mare de Déu del Glossari afegiran a la seua indumentària tradicional les carasetes de carnestoltes que l'Achuntament està repartint debades entre tots els conciutadans i conciutadanes.


El disapte dia 2, com se sol dir, de la festa la vespra, i ho celebrarem inaugurant el circuit urbà que s'estrenarà amb els entrenaments lliures per a primer Gran Prix de Fòrmula Guan "Premi Excelentíssima Diputada"

I el dia 3, dia gran de la festa, tirarem la casa per la finestra. Per a començar el dia cristianament acodirem a la Misa de Sant Pai que enguany és de doble precepte, primer perque és dumenge i segon perque és el patró del nostre poble, acabat de nomenar per l'Excelentíssima. Posteriorment, tindrà lloc la carrera al nou circuit, és dir, bàsicament Avinguda amunt i Avinguda avall unes vintiset vegades.

I el dia acabarà amb la provessó del sant patró que, com és tradicional des d'enguany, anirà damunt d'un fòrmula guan durant tot el recorregut, acompanyat pels clavaris montats en motos de la PMM (Policia Municipal de Mobilitat) Que des de la Cabalgata de Reixos li han agarrat carinyo a dur xiquets en la moto.

Encara que la traca final serà la declamació dels versos del patró:


"Sant Pai gloriós
deixa la rachola
i amportat als llauradors"

Vixca Sant Pai

El domini de L'eScLaFiT


(Autobombo propi)

Per a celebrar la visita número 4490 al diari de l'hiperrealitat, el consell de redacsió de L'eScLaFiT, s'ha mercat un domini per a facilitar la visita a nostra uep per part dels nous amics que últimament estem fent.

A partir de hui, podreu entrar directament a este racó de lliure expressió des de la següent direcsió: http://www.esclafit.info

El contingut és el mateix, simplement són dos portes de la mateixa habitació. Salutacions.