17 d’abril 2008

El Rei Ha Perdut La Copa

Secció Anuncis Per Paraules

Perduda Copa del Rei per la Geta.

Es sospita que la drogaren amb sustàncies xufatròpiques.

Es prega a qui la trobe o tinga alguna pista, es pose en contacte amb el seu propietari, Monarca de Baralla i Baralla, a la següent adreça: Sarsuela de Marisc porta 3 pis 1.

I si no saps res ¿Per qué no et calles?

14 d’abril 2008

Ministeri de Paritat dels BolquersSecció Ejpaña.
Ganivet de premsa del Govern d'EjpañaDins de la política encetada pel nostre president Petacé d'acostar els ministeris a les necessitats de la població ejpañola, en este nou govern contarem amb el Ministeri de Paritat dels Bolquers. La ministra que encapçalarà este projecte serà la ministra més jove de la democràcia amb només 24... mesos, per tant tota una experta en bolquers, això sí.


L'objectiu principal de la creació d'este ministeri és la d'acabar amb la discriminació per sexe dels bolquers, perque tots els bolquers són iguals davant la llei amb independència del seu gènere, tendència sexual i creences religioses. En este sentit caldrà implementar les polítiques adients que conduixquen a la consecusió d'este objectiu.

Per altra banda és necessàri que tots els bolquers es xopen de valors democràtics, per això, rebran a l'escola una nova Educació per a la Bolqueria en la que adreprendran a respectar els principis que han de menejar la nostra societat.

Per últim, no volem tancar les nostres fronteres als bolquers forànis, pero hem d'ordenar el fluix per a que no provoque situacions incontrolades, per això, tot bolquer haurà d'entrar al nostre pais amb un certificat de mantindre's sec almenys durant una nit.

Des d'el govern d'Ejpaña desitgem que este ministeri responga a les expectatives de tots els bolquers i bolqueres i en tot cas, és una mostra més de la modernitat dels plantejaments de govern de Petacé front a la dreta involutiva.

11 d’abril 2008

La uep ha resucitat, aleluia, aleluiaSecció Local. Ganivet de premsa de l'Achuntament

Des de la Rechidoria de Kultura i altres dogmes de fe del nostre poble volem convidar a tots els ciutadans i ciutadanes a l'actuació del Cor Popular Munisipal (CPM) que en rigurosa estrena mundial interpretarà per primera vegada la cantiga: "La uep ha resucitat, aleluia, aleluia"

Esta maravellosa obra d'art musical d'estil eclèctic i que arreplega el sentiment de tot un poble ha estat possible després d'un procés creatiu inabastable i esgotador, encara que els autors mostren la seua més profunda satisfacció pel resultat final. L'obra ens parla de com la uep munisipal va desaparéixer del món virtual i com, després d'un viatge per l'altre món, renaix a la vida revestida d'una presència gloriosa.

Les frases finals ens interpelen al voltant la fondària dels seus sentiments i emocionant lirisme d'esta obra musical:

"Pasqua hic sunt
uep municipalis instalatis
resurrexit sicut dixit
¡Alleluia!"

08 d’abril 2008

Sopar homenache


Secció Local. Remés pel Ganivet de premsa del PePeT

El pròxim divendres tindrà lloc un sopar homenache a la nostra Excelentíssima pel seu nomenament com a Diputadíssima. D'esta manera els pepeteros i la societat local en general volem agrair-li la seua llavor desinteresada pel nostre poble, on, com marca el protocol haurà de ser coneguda a partir d'ara com a Excelentíssima e Diputadíssima Senyora.

Ens agradaria convidar a tots els nostres conciutadans a este acte de pleitesia, encara que les normes heretades de l'anterior règim, ens impedix reunir a tantes persones en un local, per això, i només per culpa d'esta circumstància, ens hem vist obligats a posar un ticket per al sopar, que es podrà retirar a la nostra seu del carrer Soraya, Esperança i Caritat número 6, o al despatx del grup municipal en horari funcionarial.

Vos esperem a tots