29 d’octubre 2008

Un Submarí Groguet S'anfona En El Quejido

Secció d'Anfonaments Diversos

Ganivet de premsa de l'Autoritat Marítima

Segons ens comuniquen des de la Prefectura marítima del sur peninsular, en el barranc d'El Quejido ha aparegut un submarí groguet aparentment anfonat per causes que encara es desconeixen. Segons pareix, i per lo que ens comuniquen els primers testimonis visuals, el submarí sembla tindre 5 forats en la seua línea de flotació que possiblement hagen provocat el fatal densellaç. Pero lo que no s'explica ningú és com s'ha pogut anfonar a tants kilòmetres de la mar. Qüestió que tampoc ha pogut aclarir el capità de la nau l'ingenyer Filipini.

També ens anuncien que l'armador del Submarí Groguet, Frenando Poc, ha consedit una entrevista en eqsclusiva al michà de comunicasió ofisial dels submarinistes, Canal Cou Televisió de la Comunitat i Ràdio Cou, en el que intentarà culpar a algú de l'anfonament de la seua nau. Continuarem informant al voltant d'esta noticia d'alcanç.

Gugle Patrocinarà L'Estrit Circuit

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

Dins de la política de continu creiximent de la nostra Comunitat impulsada per la Cheneralità amb el seu Molt Cristià President, Cams i Bancaixes, al capdavant, estem orgullosos d'informar als michans de comunicasió i a la societat en general que l'Estrit Circuit del Cap i Casal comptarà amb el patrosini de Gugle, l'internasionalment coneguda empresa de xàrxies per a la pesca del lluç.

Per a celebrar esta important noticia, la mateixa empresa Gugle, ha anat fotografiant cada metre de l'Estrit Circuit. Este magnífic conchunt de fotografies, en el que es pot comprovar el maravellós sol de la nostra comunitat, aixina com la modernitat que asombra al món sanser, estarà penchat de les xàrxies de lluç que esta empresa te distribuides per tot l'univers, de manera que novament, gràcies a la magnífica administrasió del PePeCé (Partit Popular de la Comunitat) la nostra terra serà més internasional si cap.

28 d’octubre 2008

Benvinguda l'Universitat Catòdica

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

En audiènsia privada, l'ilustríssim i molt honorable Arquebispe de la nostra archicomunitat, ha tingut a bé, rebre a l'Excelentíssima, per a compartir uns moments de confesió mútua en els que la nostra màxima autoritat li ha indicat a l'arquebispe que el nostre poble, a cada dia que passa és més catòdic, raó que ha alegrat profundament el cor i l'ànima del purpuretes, alegria que s'ha desbordat quan ha sentit la proposta d'extendre l'obra evanchelisadora de l'Universitat Catòdica de la Comunitat al nostre poble per part de l'Excelentíssima.

L'entusiasme i l'extrem goig que va invadir l'estància va ser compartit per les dos màximes autoritats com un esclat de catodicisme que les va inspirar en eixe mateix moment a firmar un concordat entre l'archibispat i l'Achuntament per a establir al nostre poble una subseu de l'UCC lo més prompte possible.

Després de l'encontre, l'Excelentíssima plena de pau, esperança i caritat va declarar que: "Complint una nova promesa electoral tindrem extensió universitària al nostre poble, perque si no ho fa el malèfic PetaCé, es construirà des de l'Achuntament i l'Arquebispat una subseu inspirada en els principis catòdics com a obra social oberta a tots els nostres conciutadans i conciutadanes, espesialment aquells més desafavorits que no poden accedir a l'ensenyament públic."

Encara estem en fase d'anunci, ni tan sols s'han inisiat els tràmits de beatificasió dels terrenys, ni de canonitzasió de les aules, pero estem en condisions d'avançar que els estudis que es podrien impartir en l'UCC del nostre poble són el de Ciències de l'Escolania, Ciències de la Combregasió, i ADE (Administrasió i Direqsió Espiritual)

Les Instalasions De La FEM Es Conchelen


Secció Local

Ganivet de premsa de la FEM

Possiblement degut a l'onada de fret polar que diuen que va a entrar-nos per ponent, les instalacions de la FEM (Fundasió Esportiva Monisipal) s'han quedat conchelades en una mostra més de perfecta previsió del nostre equip de govern de l'Achuntament. I aixina, conchelades i ben conchelades van a permanéixer tot l'any pròxim.

En este sentit, des de la FEM volem tranquilitzar a totes les persones que havien pagat la quota de les escoles esportives monisipals, perque, com no podia ser d'una altra manera està tot previst, simplement és que ens caldrà adaptar els esports a practicar a les noves característiques de les nostres instalacions.

Les persones apuntades a furgol sala, hauran de canviar-ho pel hockei de chel, pero que no patixquen que les bregues, insults i enfrontaments estan garantits.

Les que hagen optat per la chimnasi rísmica no hauran de canviar ni el mallot, pero això si, necessiten uns patins perque passaran a practicar patinache artístic.

Els d'atlestlisme exactament igual, només els caldrà mudar les seues sabates esportives per patins per a convertir-se en patinaors de velositat.

Mentres que els que volgueren recuperar les tradisions i s'havien matriculat en pigota valensiana, practicaran un atre esport autòcton com és el kurlin amb granera del nostre poble. En este cas encara estem dubtant entre practicar-ho amb l'indumentària tradisional dels antics granerers o una mixta tenint en compte que de tant en tant cal anar relliscant pel chel.

En tot cas, per a informar-los d'estos canvis i les adaptasions estem a la seua disposició en l'horari habitual i a les instalacions esportives monisipals

23 d’octubre 2008

El CSI Arriba Al Nostre PobleSecció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

La rechidoria de Seguretat Ciutadana, Policia de Mobilitat Municipal i Brigada AntiFallera amplia les seues competènsies amb la creació del CSI (CoS d'Investigasió) que s'encarregarà de posar al dia l'arxiu central de l'IAE (Investigasió A les Empreses) pel que l'Achuntament podrà controlar, dins de la seua política liberal, el devindre de les nostres empreses més prinsipals.

Este CSI local estarà coordinat amb la rechidoria d'Economia, Alfarrassos i Taxametres perque des d'esta rechidoria havien descobert que les empreses del nostre poble estaven pagant més imposts, taxes, contribusions i tributs de lo que els correspón, de manera que hauran d'inspeccionar quines empreses estan declarant més de lo degut per a regularitzar la seua situació, perque dins de la política liberal i de rebaixa d'imposts del nou rèchim de govern monisipal no es pot consentir que les empreses paguen per damunt de lo establit. Des de la rechidoria d'Economia esperen que el CSI local achude a descobrir les empreses que irregularment estan pagant més imposts dels deguts, per a que es puga actuar en conseqüència.

22 d’octubre 2008

Cams i Bancaixes: Som Familia Nombrosa


Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

El cristianíssim president de la Cheneralità, Cams i Bancaixes, en la seua visita a la presidenta augusta de Madriz, Templança Guirre ha manifestat que el govern d'Ejpaña no pot continuar negant-nos als comunitaris que som familia nombrosa de categoria espesial. En paraules del nostre amadíssim president: "mentres el govern del malèfic PetaCé no reconega a 1 de cada 5 fills comunitaris no podem abastar la categoria especial de familia nombrosa, com si que ho fan en altres rechions de la nostra nació ejpañola. D'esta manera els conciutadans comunitaris no poden accedir a les subvencions i inversions d'altres territoris i la Cheneralità no pot chestionar més fonts de finançament per part del govern central."

Per a rematar la faena, en els Pressuposts Chenerals per a les Families Nombroses, als comunitaris ens ha tocat la pichor part, perque realment no comptem per a PetaCé, que damunt els ha aprovat amb el recolsament de partits que no creuen en la familia, PeNeUve (no cal aprofundir en el significat de les sigles) i el PeNeGa (en el que tampoc aprofundirem per raons ètiques i morals)

Una Diana En El Mercat


Secció Local

Ganivet de premsa del PeSoÉ local

El Club Monisipal del PeSoÉ local, amb el seu portaveu al cap i els crítics a l'esquena, vol denunciar que el nou rèchim de govern del nostre Achuntament ha instalat en el Mercat Monisipal de baix, una oficina de PIM-pam-pum en el que es distribuix bàsicament propaganda política en la que, continuant en la tàctica del nou rèchim de govern, es tracta de tirar per terra la gestió dels nostres 28 anys al càrrec de la Casa Gran, i apuchar als altars la gestió realitzada durant estos mesos, és a dir, que ens tira al centre de la diana.

Com declara el portaveu del PeSoÉ, "que a les revistes i periòdics només isquen fotos de l'Excelentíssima és normal, que el BIM (Bulletí d'Informasió del Moviment) només siga lloes i vanaglòries de les diferents rechidories no ens espanta, perque tot això ho ferem nosaltres també, pero açò de l'oficina del PIM-pam-pum mai en la vida ho haverem pensat de fer, per això pensem que és competència desleal."

17 d’octubre 2008

Som Nasió Pero No

Imache descriptiva del comunitarisme del PePeCé

trobada en una uep quasi tan hiperreal com esta


Secció local i comunitat al mateix temps

Ganivet de premsa del PePeCé (Partit Popular de la Comunitat)

Davant una expectació mediàtica i de personal com mai s'havia donat en l'història, i de la presència de les màximes autoritats del nostre partit, Cams i Bancaixes i Frita Palmerà, l'Excelentíssima va presentar la ponència que ha coordinat per al pròxim congrés del Partit Popular de la Comunitat (PePeCé) baix el lema: "Sí perque sí, pero no" dividida en diferents títuls i capítuls com la sacrosanta Constitució d'Ejpaña.

El punt que més va cridar l'atenció als presents és el capítul titulat: "Sí som nasió, pero no" en el que l'Excelentíssima desgrana pas a pas, el sentiment particulariste del PePeCé que es sintetitza en lo següent: Ser comunitaris és la nostra manera de ser ejpañols. Perque no som rochos separatistes, ni nasionalistes excloents, sinó comunitaris incloents. Per tant, això es traduix en que no parem d'ofrenar sense esperar res a canvi.

Dins d'este esperit, per exemple, estem orgullosos de proclamar que, les plaches de la nostra comunitat són de tots els ejpañols, pero l'aigua dels rius són de Masvella i la Taca o de Casalunya; que la nostra Senyera no s'inclina davant res, pero que ha de baixar als compasos de l'Himne d'Ejpaña; o que hem de conservar la nostra llengua, pero parlem en ejpañol per a que mos entenguen en tot lo món. (Perque naturalment l'ejpañol es parla en tot lo món).


05 d’octubre 2008

Nova Seu Del Cingul Catòdic

Secció Local

Ganivet de premsa del Cingul Catòdic

En el tercer dia del mes d'octubre de l'any de Nostre Senyor de 2008, els membres del Cíngul Catòdic, acompanyats de les forces vives del nostre poble, encapçalades per l'Excelentíssima junt a la incorporació monisipal, i la resta de màximes autoritats eclesiàstiques, civils i militars, vàrem procedir a la inauguració de la nostra nova Seu Central.

L'acte, que, com no podia ser d'una altra manera va estar precedit d'una desfilada provesional, en la que participaren el socis i accionistes d'esta històrica entitat del nostre poble, i membres de les diferents agrupacions que la composen, com són: L'Acordeó Polifònic, el Chardí de Flors de Solfa, el Grup de Cant d'Estil Aflamencat, la Molla de Cabals i Dolçaires, els Grups de Co-Co-Ro-Coc i l'afamada Banda de Cornetes i Tambors guanyadora de guardons internacionals i varies voltes premiada en el Certamen Internacional de Conjunts de vent i percusió de la Fira de Chuliolvert.


Després de la desfilada provesional i abans dels enfervorits parlaments de les màximes autoritats del nou rèchim de govern monisipal, i altres prohoms presents, va tindre lloc la benedicció litúrchica de l'edifici distribuida carismàticament pel Bispe Auxiliar de la nostra Archicomunitat, que va encomanar cada racó de la nova seu com a instrument salvífic de les nostres ànimes pecadores i per a machor glòria e lahor de Nostre Senyor.

Només acabar de repartir la benedicció litúrchica a racholes i persones presents, el Bispe Auxiliar va intervindre en primer lloc per a recordar l'origen catòdic evanchèlic de la nostra associació en un parlament que va captivar a tots els nostres conciutadans i conciutadanes per la seua senzilla innovació en parlar d'unes qüestions que mai havien sentit. Posteriorment, es dirigi als presents el Cheneral Manager de la CAMS, per a tranquilitzar als milers de persones sobre la seguretat dels seus estalvis, entre altres raons, perque ho ha dit el mateix menistre, cosa que ens ompli a tots de gran tranquilitat i calma. A continuació, el president del Cíngul Catòdic va repasar les aportacions econòmiques realitzades per socis, accionistes, benefactors i anònims conciutadans des del segle XIX fins als nostres dies, un per un per a no oblidar a ningú, pero d'una manera tan amena, que va aconseguir concentrar l'atenció impertèrrita dels presents. Quan encara es podia escoltar el remor dels entusiasmats aplaudiments al president per la seua brillant intervenció, va prendre la paraula la nostra Excelentíssima, vestida de radiant carmesí, que durant uns minuts es va dedicar a recordar com sense la seua aportació com a màxima autoritat del poble, no haguera segut possible inaugurar esta nova seu, afirmació que va ser agraida amb en un beneplàcit generalitzat. Per últim, es va adreçar a la multitut, el cap de la Consergeria de Molestar Social que va ser molt breu i concís: "Prou, a menchar".

Amb estes sentides paraules del representant de la Cheneralità, es va procedir a fruir del ví d'honor, no sense abans descòrrer la cortina que fins a eixe moment, amagava a la vista la Placa Inaugural que serà testimoni etern d'este dia tan assenyalat en la història del nostre poble, i que sempre retindrem orgullosos en la nostra retina i en el nostre cor.
02 d’octubre 2008

Contra La Crisis Hospital d'Atraccions

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

En la seua comparecència davant les Cohorts de la Comunitat, el President Cams i Bancaixes ha revelat la proposta de la nostra Comunitat per a acabar amb la crisis i no com Petacé que no fa més que fer-la créixer. Esta proposta és fruit de la creativitat que ens caracteritza als veins de la nostra comunitat, i de la gran inversió en investigació de la Cheneralità. Una proposta que només serà possible en la nostra Comunitat, donades les nostres característiques internes de clima, estima i machories absolutes de les urnes.

La proposta concreta és una novetat mundial, i consistix en els Hospitals d'Atraccions. Esta proposta consistix en dotar als hospitals d'atraccions firals i centres comercials tot en el mateix recinte, de manera que es puga donar al client tots els servicis de manera integral. Dit aixina sòna fàcil i obvi, pero fins que no ho ha anunciat el President, lo ben cert és que ningú no ho havia pensat.

En els Hospitals d'Atraccions, els veins de la nostra Comunitat podran patir tranquilament una gastroenteritis perque a escasos metros del restaurant en qüestió, podran fruir d'un llit hospitalari. Aquells que apuchen a la nòria i miren cap avall podran curar el seu vertigen al departament de cures d'altura. O si malauradament patix un trencament fibrilar de tant traure la tarcheta de crèdit en les esplèndides botiguetes tradicionals que ompliran els centres comercials, en el mateix recinte podria ser atés pels fisioterapèutes del Servisi de Salut de la Comunitat.

En paraules de Cams i Bancaixes, "els veins d'esta Comunitat, amb esta magnífica idea dels Hospitals d'Atraccions, hem donat amb la fòrmula, hem guanyat la copa, perque gràcies a les nostres arts i les nostres ciències, anem a començar a construir estes megainstalacions per a machor glòria nostra i servisi dels nostres conciutadans, que sense eixir del mateix recinte podran nàixer, consumir, reproduir-se, usar les tarchetes, posar-se malalts de tant de menchar, i viure feliç per a sempre, perque en la nostra Comunitat tot és goig i alegria."