03 de desembre 2008

Parats Del Món Vingau A La Comunitat

Secció Local

Ganivet de premsa de la Cheneralità

A l'últim consell de consellers de la Cheneralità el Molt Crestià President, Cams i Bancaixes, ha donat el seu vist i plau per al PIO-PIO (Plà Integral d'Ocupasió Per als Interesats en Ocupar-se) i que donarà faena a milers i milers de parats de tot el món en esta terra acollidora del llevant ejpañol.

La primera mesura que brolla del PIO-PIO és la contractasió de tots els professors amb tres llengües que es puguen trobar. Esta oferta de contractasió es farà per al sistema educatiu de la nostra comunitat, pero també per als cursos de reciclache de les escoles d'adults.

Els professor amb tres llengües suposen una inversió en investigasió i desenrotllament sense precedents i una gran avantache per als alumnes perque suposarà la maximitzasió dels recursos i l'eficasia de les hores lectives perque el professor sempre disposarà d'una llengua descansada per a poder ser utilitzada en qualsevol moment.

Per a celebrar l'aprovasió del PIO-PIO i la primera mesura d'esta contractasió masiva de professors celebrarem una gala inaugural al Palau dels Cars, on precissament un famós cantaor trilingüíste, Plàcit Dumenche, ens deleitarà interpretant a tres veus i en una sola persona el nostre Himne Rechonal de la Comunitat de Veïns. La veu cantant serà en castellà, naturalment, per ço que la nació d'on són naturals els comunitaris i estranchers puguen entendre-ho, la segona veu, en anglés que és la llengua vehicular de les relasions internasionals, i la tercera veu en la nostra llengua de la comunitat, per a mantindre la quota folklòrica-sentimental.