02 d’octubre 2010

L'eScLaFiT WiK eNd

Benvolguts i benvolgudes lectors i lectores: (dos punts)


El Consell de Redaqsió del vosrre diari sensacionaliste i macarrònic reunit en assemblea única extraordinària i després de llargues hores de reflexió i mesos d'abandonament ha decidit per una-nimitat transformar la nostra capçalera diaria en setmanal, és a dir, de set dies pero d'una sola vegada. De manera que L'eScLaFiT evoluciona a L'eScLaFiT WiK eNd on s'arreplegaran les notices hiperreals de la setmana anterior.

Al mateix temps ens en gastat els nostres últims estalvis en comprar el domini propi per a diferenciar els projectes. De manera que L'eScLaFiT WiK eNd es podrà llegir en:

http://lesclafitmanari.blogspot.com/

Esperem comptar amb la vostra lectura, seguiment, valoració i participació

El Consell de Redaqsió