24 de desembre 2007

Bon Nadal
Estimats en el Senyor:

En el dia de Hui, 24 de desembre de 2007, el Consell de Redacsió de L'eScLaFiT vol anunciar que donades les gojoses circunstàncies del naiximent del Fill de Déu, farem promesa de no clavar-nos hui, ni demà, en ningú, llevat d'aquells que no deixen que precissament en Betlem puga regnar la pau.

Bon Nadal
De l'Evangeli segons Lluch: "I va passar que mentres estaven allí, se li va complir el temps del part, i va infantar al seu fill primogènit. El bolcà i el gità en un pesebre perque no tenien cap lloc a on estajar-se."

21 de desembre 2007

Horror ortogràfic

(Nota de la Redacsió)

Els lectors de L'eScLaFiT saben que des d'esta publicació conreem el correcte us del valencià. I per això mos indigna profundament que un organisme oficial com Chunta Local Fachera mos haja enviat una felicitació de Nadal plena de faltes ortogràfiques. Autèntics horrors a la vista, de fet, com es pot comprovar en este enllaç: Chunta Local no saben escriure correctament ni el seu nom.

La primera en la front, diuen Bones (sic) Festes en lloc de dir Feliçes. Després posen Bon Nadal i (sic) i pròsper (sic) quan tots sabem que és més correcte d'us de y, y que no és pròsper sinó proper. En acabant escriuen incorrectament desitja amb eixa t impronunciable, quan s'ha d'escriure desicha. Pero com hem dit a l'encapçalament lo més greu és que no saben ni escriure el seu nom i firmen Junta Local Fallera quan haurien d'haver posat Chunta Local Fachera. (O Platachunta, que és realment la seua denominació.)

En esta simple felicitació demostren la seua inoperància i el seu despreci pel valencià. Són incapaçós d'utilisar el programa corrector de la Cheneralitat com és el Bot. Des del Consell de Redacsió de L'eScLaFiT aprotifarem per a regalar-los el programa y aixina que no tornen a cometre estes faltes ortogràfiques.

Aprofitem per a dir a tots els nostres lectors.

Feliçes Festes, Feliç Nadal

17 de desembre 2007

Ha faltat el Gol
(Carta del President del Paciència C.F.)

Estimats socis, accionistes i societat en general:

A l'entitat que presidixc hem de llamentar una pérdua que serà dificil, sinó impossible, de substituir el forat que deixa al sí del nostre club, ha faltat el Gol. Hem fruit d'ell durant vora 90 anys de vida, pero precissament en estes dates tan assenyalades, ens ha deixat.

Personalment, em costa superar la seua absència i per això no he pogut anar a sa casa de Chestalla a acompanyar a la seua afligida familia d'aficionats, als que demane resignació cristiana i esperança, al temps que renovar el meu interés, és dir, compromís, d'acabar la nova casa que estàvem construint per al, ara, nostre anyorat companyó.

No trobe més paraules per a descriure el meu sentiment, que faig vostre volguts amics i amigues, seguidors del nostre Paciència C.F., sinó fer unànim el desig de superar junts estos difícils moments, tenint sempre en el recort lo que ens ha fet fruir el nostre plorat absent, el Gol.

Vostre president

Joan Flautiste Solar

14 de desembre 2007

Canal Cou: ¡Ilegalització!

(Ganivet de comunicació del BLOG)

El Consell Racional del Blog Racionalista Valensià, mitjançant el seu portaveu Enric Plorera ha demanat que el Consell de la Cheneralitat tanque el repetidor de Canal Cou a la Serra Merenxisa del nostre poble fent us de la Llei de Repetidors de la Comunitat de Veins Valenciana (CVV).

Segons Plorera, "dit repetidor no ha condemnat el tancament del repetidor de TeBe3, i si fem us de la Llei de Repetidors que el PePeÉ de la CVV tant ha cacarejat, el de Canal Cou ha de ser ilegalitzat i els seus bens incautats. Si hi ha una llei ha de ser igual per a tots."

Al mateix temps, el portaveu racional ha manifestat que "estem a l'espera de qué fan altres repetidors de Canal Cou a lo llarc del nostre territori, per a valorar si s'ha de demanar la seua ilegalització sinó condemnen amb contundència el tancament del repetidor de TeBe3."

13 de desembre 2007

Una més: Avinguda del comerç

(Ganivet de premsa de l'Achuntament)

En un saló d'actes ple fins a la bandera constitucional, l'Excelentíssima va presentar una part més del seu aspectacular projecte de ciutat. En esta ocassió li toca el torn al comerç. A este respecte la màxima autoritat local del nou règim anuncià que des de l'Achuntament anaven a fer la PACA (Plà d'Acció Comercial de l'Avinguda.)

Com el seu nom indica, la PACA, centrarà el seus esforços en revitalisar el comerç de l'Avinguda dels Màrtirs de Chunta Local, un altre símbol del nostre poble abandonat per l'anterior règim municipal. Les mesures concretes seran de recolzament integral al comerç local, i per a ajudar a esta revitalització, renovarem el mobiliari del passeig en una excursioneta que farem al IKEA, també farem campanyes publicitàries impactants a càrrec d'una coneguda firma de la capital d'Ejpaña i li sumarem campanyes de dinamització al carrer com la que tenim contractada amb la Fura dels Miaus, el famós grup teatral de Barselona.

10 de desembre 2007

L'hiperrealitat existix

(Flor de marge del Consell de Redacció)

Que els membres del Consell de Redacció de L'eScLaFiT no som especialment inteligents, sinó no ens dedicariem a escriure estes coses, no seria cap noticia, pero hui la nostra ignorància ha quedat demostrada pel Telediario I de TVE.

Duguem quasi tres mesos volent inventar l'hiperrealitat i ara resulta que ja està inventada i inclós té una enciclopedia editada des de fa més de trenta anys, el Codex Seraphinianus. Tot un compendi d'un món paralel al nostre amb la seua pròpia fauna, flora, lleis científiques, llengua, tractacts arquitectònics, sers humans o màquines. Això és hiperrealitat en vena i no lo que fem aci. L'hiperralitat existix i és enciclopèdica.

Anem a construir el Trastero Municipal(Carta de l'Excelentíssima als conciutadans)

Estimats veïns i veïnes del nostre poble:

Em dirigixc a vostés per a informar-los de que en la lluita diària per millorar el nostre poble, des de l'Achuntament anem a construir el Trastero Municipal "Porqué no te callas?". Per a esta construcció, ens hem vist obligats a tallar el trànsit rodat i de costat per l'entrada de l'autovia provinent del Cap i Casal. Esperem que no els cause moltes molèsties i no passen molt de temps pegant voltes a les redones fins que troben el camí correcte. Pero hem de valorar els grans beneficis que comportarà al nostre poble este magatzem soterrani.


El Trastero Municipal "Porqué no te callas?" està destinat a arraconar baix pany i forrellat totes aquelles coses inservibles i suntuoses de l'anterior règim del PESOÉ, el cotxe oficial d'alta gama, els mòbils de luxe que feen servir els regidors i acòlits del règim, l'enllumenat nadalenc de milers de vats que provocava contaminació lumínica, els trages dels Reixos d'Orient i els seus pajes que ara cada fallera major s'ho pagarà, i aixina tot lo trobat fins ara i lo que ens queda per trobar d'herència de l'anterior règim.

Com necessitem molt d'espai, les obres s'allargaran en el temps, per això, els demanem a vostés, benvolguts veïns i veïnes, que tinguen paciència, perque al remat, esta millora, com totes les maravelles que estem fent, les van a fruir vostés.

Atentament, l'Excelentíssima.

05 de desembre 2007

Moviment mediàtic

(De Collita pròpia)

Segons nota de premsa que ens envia l'agència de noticies internacional Fumfocus, l'afamat mitjà de comunicació local El Quadentí punt com passarà a denominar-se El Valentí punt com per a que la seua imatge corporativa arreplegue visualment el canvi d'ubicació de la seua seu social, que passarà d'estar al nostre poble per a traslladar-se al cap i casal, obrint el seu camp d'atenció, de les noticies locals a les nacionals, sense que a hores d'ara haja trascendit de quina nació estem parlant. Des de L'eScLaFiT li desitgem a l'equip de redacció de l'ara El Valentí punt com, fent us de les paraules del poeta: Bon Vent i Bon Quad (és dir, Bona Barca)


Dins del nostre esperit de compromís social, fem una crida als que queden plorant esta pérdua del panorama informatiu local, com Ciutat del Pepet, Millorpoblet i Por a Séquia (per nomenar als més coneguts), a que miren la manera d'ocupar este forat que ens deixa la marxa de tan volgut mitjà de comunicació. A ben segur que el nostre poble els restarà eternament agraït.