20 de gener 2010

Avingudes Per Tot Arreu


Secció del Cap i Casal

Ganivet de premsa de l'Achuntament del Cap i Casal

L'Achuntament del Cap i Casal, encapçalat per Na Frita Palmerà, està decidit a acabar amb la degradació dels barris del Cap i Casal, i a poc que els analistes municipals detecten que en un barri hi ha una mostra de degradació, encara que siga mínima, es posarà en funcionament el programa APTA (Avingudes Per Tot Arreu) per a finiquitar per la via ràpida qualsevol aguaitó de degradació.

En este sentit i com a lliçó per a la resta de barris, el primer lloc de la ciutat on es posarà en marxa el programa APTA, serà en Ca-Panyal, eixe barri que per cabuderia li dóna l'esquena a la resta del Cap i Casal, de manera que tirarem a terra la degradació, enderrocarem la degeneració, assolarem la desvalortizació i construirem una Avinguda que vaja des de les torres cap a la mar sense parar.

Pero avisem que no pararem aci. Tenim avingudes per a parar un carro. I això de que el Govern de Petacé vol fer autovies en lloc d'avingudes, res de res, el Cap i Casal és un organisme autònom i farà les avingudes que crega convenient i on les crega adients per molt que diga Petacé, el Tribunal de la Suprema Justicia o la Funció Europea, perque aci ens deguem als interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes i estos demanen a crits, una avinguda pel Ca-Panyal. De fet, ara mateixa estan manifestant-se milers de persones a les portes de l'Achuntament demanant esta avinguda.

05 de gener 2010

Carta Als Reixos 2010

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Des del Ganivet de premsa de l'Achuntament del nostre poble reproduïm, pel seu interés, la carta a ses magestats que ha redactat l'Excelentíssima un any més, recuperant les tradicions populars, mai millor dit, que l'antic règim de govern havia oblidat.

Benvolgudes magestats, m'ompli d'orgull i satisfacció rebre'ls en la nostra ciutat que fon poble en el passat i que manté les tradicions populars com la seua. Per això no vull deixar passar l'oportunitat d'escriure la meua carta pensant sempre en el poble, en la representació dels seus rechidors i no en mi mateix.

Per al Rechidor de Manteniment de la Via Pública, Parcs i Chardins i Ocupacions Diverses demane una nova caixa de puros i gomina que tant una cosa com l'altra les usa compulsivament, aixina com també el llibre de misteri de Caterina Nefil "El tretze".

Per al Rechidor de Deports, Oci o No, Falles, Fires i Festes, demane un capot de torero per a torejar el bou de la falla monisipal, còpia de les claus dels casals, unes tissores de reinaugurar recintes esportius i la màxima condecoració fallera, el cudol d'or amb fulles de llorer (i diamants)

Per al Rechidor d'Agricultura, Mich Ambient i part de l'Altre, demane unes piles alcalines, una vareta de saurí per a trobar noves fonts d'aigua (si són de finançament millor que millor) i la gomina que li sobre al rechidor de manteniment de la via pública.

Per a la Rechidora d'Informació, Règim intern i Recolocacions, demane un cartell luminós que marque l'eixida, un extintor apaga focs i una màquina expendedora de rellotges fitxadors.

Per al Rechidor de Seguretat Ciutadana, Policia de Mobilitat Municipal i Brigada AntiFallera, demane un soluciòmetre, eixe aparell tecnològic que descongestione el trànsit en l'Avinguda de Paca Alve Dat; i un cornerparking, les autoritzacions per a que els vehicles aparquen en els cantons damunt de les voreres sense ser multats.

Per a la Rechidora de Sanitat, Malalties tropicals i Secció Femenina, continue demanant una primera pedra del futur major hospital comarcal de l'Horta Sud-Oest (el cartell ja no cal que algú l'ha colocat) i la finalització de les obres de la Casa de la Secció Femenina per pot ser per a un mes abans de les pròximes eleccions.

Per a la Rechidora d'Educació, Chuventut i Chulivert, no cal demanar res perque ho ha fet tan rebé que mereix un número 10.

Per al Rechidor de Kultura, Prevenció del Valencià i Altres Dogmes de Fe, demane un vocabulari "Kultura-Pressupost, Pressupost-Kultura", el DVD "Salvem el Cant d'Estil Aflamencat" i unes entrades per al musical "Argggg" de Cacho Canos.

Per al Rechidor d'Urbanisme, Racholes i Recalificacions Diverses, demane un basquet de rajoles i un cabaç de formigó per a revitalitzar el sector i vos done les gràcies, en el seu nom, pel joc Magia Borràs versió monopoly per a convertir vivendes de renda lliure en VPO que et demaní en el 2008 i ha funcionat

Per a la Rechidora de Solidaritat, Fe , Esperança i Caritat, només puc donar-vos les gràcies per la seua tasca desinteresada perque ausades que ha tingut faena per culpa de la crisis que ens ha enviat Petacé, pero en tot cas, en el nostre poble ho tenim tot superat i estem de categoria gràcies al nostre treball.

Per al Rechidor de Foment Econòmic, Mercadets i Botigues d'Euro, demane el cinexin per al Toll, que la cafetera ja ens la duguereu, un vocabulari "Xinés-Valencià, Valencià-Xinés" i tanques per a peatonalitzar els dies imparells determinats carrers del nostre poble.

Per al Rechidor d'Economia, Alfarrassos i Taxametres, demane una llapicera per a fer càlculs, una multicopiadora per als presuposts i masilla industrial per a tapar clavills i forats.

I res més per la meua part sinó desitjar-los a vostés que tinguen una agradable estança al nostre poble. (I que no ploga per l'amor de Déu que la broma ens ha costat un bon grapat d'euros)