06 d’agost 2008

Vacances i Vacacions


Secció Autobombo

Nota del Consell de Redaqsió

Estimats lectors i simpatitzants d'este, el nostre mich de comunicació, en el dia de hui vençut i convençut el Consell de Redaqsió hem decidit fer-ne vacances i vacacions. Això no vol dir que no estigam a l'aguait de l'hiperrealitat, simplement significa que estarem més relaxats, més que res, perque amb esta calor que patim al nostre poble i al nostre pais en general, els nostres cervells no conexionen massa bé les neurones, encara que més d'un segur que pensa que ni amb la calor i amb el fret, pero eixa és una altra història.
A banda de no deixar d'estar a l'aguait de la noticia hiperreal, volem aprofitar este període de vacances i vacacions per a preparar com correspón el nostre primer aniversari, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre.
Aixina que amics esclafiters del món sancer i antiesclafiters també, bones vacances i vacacions.