06 de febrer 2008

Pilarica té faena
(A petició popular)

Un dels nostres amables lectors ens ha fet arribar esta notícia que a continuació, com sempre dins del nostre esperit de servici públic, fem arribar a l'opinió pública.

Pilarica és una ciutadana resident en la ciutat de Caragossa, a la mateixa vora del Efre, que es dedica a l'intermediació espiritual. Segurament per la seua dilatada experiència, fruit dels segles d'aconseguir favors del seu fill a la societat en general, el senyor Miliu Potin, president del Banc Pastander Mental Chicano (BPMC) ha considerat oportú adscriure-la al seu staff d'intermediadors, ara precíssament que la Bolsa no camina molt entonada, tal volta, per si cau algun favor del cel.

Per a destacar l'importància d'esta incorporació al BPMC, el propi Potin es va traslladar al domicili particular de Pilarica per a fer-li entrega del seu nou uniforme laboral, una manta de viatge brodada amb l'escut de l'entitat