27 de febrer 2008

El Debat Definitiu
(Des de l'Epidèmia de la Televisió)

(Transcripció de la primera part del debat entre les forces del poble que es presenten al Congrés dels Reputats)

"Hola, bona nit, sóc Manuel Charcos Didal i sóc el mantenidor d'este acte sense igual. En este marc incomparable de la planta noble del Mercat Municipal anem a assistir a un debat entre els màxims representants d'esta festa de la democràcia. En primer lloc donem la benvinguda als representants de cada comissió política, l'Excelentíssima pel PePeT, al portaveu del PSOÉ, al rechidor del BLOG, al valencianiste de Colisión Valensiana i al nacionaliste de Cocció-Fundits per Valéncia.

Bo, tots coneixem les normes, per tant, anem a mamprendre. El primer bloc, perdó la primera part, serà al voltant de l'economia. La primera intervenció serà del PePeT:

(PePeT): "En economia nosaltres tenim les idees clares i el xocolate espés, per això un dia posem la taxa de les carpes i a l'altre la llevem. Un dia estalviem llevant la carpa fallera i a l'altre gastem buscant un baix faller. Un dia llevem la taxa del fem i a l'altre pugem la contribució..."

(PESOÉ): "Nosaltres anem a fer les coses en molta força perque som més, i per això, no cal que parlem ni de les taxes ni de les carpes falleres ni de les contribucions, millor no fer-ho."

(BLOG): "El BLOG farà una política econòmica d'esquerres, verda i valencianista, és a dir, les taronges de la varietat sanguinosa les empeltarem amb kiwis."

(Colisión Valensiana): "La política econòmica de tots els atres és catalanista i a soles moatros la podem descatalanisar."

(Cocció-Fundits per Valéncia): "Reclamarem tots els tributs per al nostre poble i l'Agència Triburària del nostre poble a on tots pagarem els impostos, taxes i contribucions, i ens autogestionarem."

(Manuel Charcos Didal): Gràcies a tots. Hem acabat la primera part. Continuarem en la segona."