19 de febrer 2008

L'eScLaFiTeR 4.999

(Nota de la Redaqsió)Encara que parega mentira, este diari hiperrealiste i macarrònic ha patit la seua visita número 4.999. Malauradament desconeguem qui ha segut la persona que ha tingut tal atreviment, pero no em negaran vostés que mereix un premi...En tot cas, lo únic que li podem oferir és el premi del nostre agraïment, perque el pressupost de publicitat i relacions públiques l'hem esgotat enguany. Per això, simplement i senzillament felicitats estimat visitant número 4.999.