18 de febrer 2008

Ninot Indultat del 2009

(Ganivet de premsa de la Platachunta)

Representa per a nosaltres un orgull anunciar que reunit el churat de l'Exposició del Ninot ha determinat donar els premis de l'any pròxim i aixina estalviar-li un viatge i unes dietes a l'Achuntament que ha d'anar retallant gastos per tot arreu.

De manera que en la secció infantil han decidit indultar a Disney directament i a perpetuitat, extrem que li serà notificat en el moment siga despertat de la crionisació a la que està sotmes en un punt indeterminat i secret dels Estats Fundits. D'esta manera no cal crear falses esperances perque açò és lo que agrada als xiquets i són els ninots més tradicionals.

En quant a la categoria major, la decisió ha estat més renyida perque el churat ha duptat entre un güelo sabater, un güelo granerer o un güelo recitant contalles als nets, pero al remat s'han decidit per un membre del Tricorniat Cos de la Meletèrica per a guardonar els seus anys de servici a l'Exposició del Ninot del nostre poble a la que ha acudit any rere any sense importar-li ni els canvis de comissió ni de temperatura.

En el nostre poble, a 15 de febrer de 2mil8

Vist i Plau del Secretari en Cap i Tresorer Cheneral de la Platachunta