20 de febrer 2008

Del Caval a Les Peretes
(Ganivet de premsa de l'Achuntament)

Les pròximes festes facheres es convertiran en el marc incomparable de la presentació del nou Trenet Interurbà del nostre poble que l'enllaçarà de punta a punta, des de la zona d'El Caval fins a la de Les Peretes, de manera circular durant les vint-i-quatre hores del dia i festes de precepte.

El dia de la seua inauguració, i fins a Sant Josep, tot aquell que vaja vestit amb el reglamentari trage de fachera amb pololos, pompons a les sabates i pintes d'a pam; i amb el tradicional trage de negre de tota-la-vida, podran viatjar debaes de manera indefinida.