01 de febrer 2008

Sant Pai té la Fòrmula

(Ganivet de premsa de l'Achuntament)


Estimats conciutadans i conciutadanes. Dins de l'esforç permanent de treball pel nostre poble i per esborrar qualsevol emprenta de l'antic règim que governava, este, el nostre Achuntament, hem organitzat uns festejos per a la triologia festera de Sant Pai que seran recordats in aeternum.


El divendres dia 1 L'Entrà de la Por, enguany sí que donarà por de veres, perque els festers de la Mare de Déu del Glossari afegiran a la seua indumentària tradicional les carasetes de carnestoltes que l'Achuntament està repartint debades entre tots els conciutadans i conciutadanes.


El disapte dia 2, com se sol dir, de la festa la vespra, i ho celebrarem inaugurant el circuit urbà que s'estrenarà amb els entrenaments lliures per a primer Gran Prix de Fòrmula Guan "Premi Excelentíssima Diputada"

I el dia 3, dia gran de la festa, tirarem la casa per la finestra. Per a començar el dia cristianament acodirem a la Misa de Sant Pai que enguany és de doble precepte, primer perque és dumenge i segon perque és el patró del nostre poble, acabat de nomenar per l'Excelentíssima. Posteriorment, tindrà lloc la carrera al nou circuit, és dir, bàsicament Avinguda amunt i Avinguda avall unes vintiset vegades.

I el dia acabarà amb la provessó del sant patró que, com és tradicional des d'enguany, anirà damunt d'un fòrmula guan durant tot el recorregut, acompanyat pels clavaris montats en motos de la PMM (Policia Municipal de Mobilitat) Que des de la Cabalgata de Reixos li han agarrat carinyo a dur xiquets en la moto.

Encara que la traca final serà la declamació dels versos del patró:


"Sant Pai gloriós
deixa la rachola
i amportat als llauradors"

Vixca Sant Pai