17 de desembre 2007

Ha faltat el Gol
(Carta del President del Paciència C.F.)

Estimats socis, accionistes i societat en general:

A l'entitat que presidixc hem de llamentar una pérdua que serà dificil, sinó impossible, de substituir el forat que deixa al sí del nostre club, ha faltat el Gol. Hem fruit d'ell durant vora 90 anys de vida, pero precissament en estes dates tan assenyalades, ens ha deixat.

Personalment, em costa superar la seua absència i per això no he pogut anar a sa casa de Chestalla a acompanyar a la seua afligida familia d'aficionats, als que demane resignació cristiana i esperança, al temps que renovar el meu interés, és dir, compromís, d'acabar la nova casa que estàvem construint per al, ara, nostre anyorat companyó.

No trobe més paraules per a descriure el meu sentiment, que faig vostre volguts amics i amigues, seguidors del nostre Paciència C.F., sinó fer unànim el desig de superar junts estos difícils moments, tenint sempre en el recort lo que ens ha fet fruir el nostre plorat absent, el Gol.

Vostre president

Joan Flautiste Solar