05 de desembre 2007

Moviment mediàtic

(De Collita pròpia)

Segons nota de premsa que ens envia l'agència de noticies internacional Fumfocus, l'afamat mitjà de comunicació local El Quadentí punt com passarà a denominar-se El Valentí punt com per a que la seua imatge corporativa arreplegue visualment el canvi d'ubicació de la seua seu social, que passarà d'estar al nostre poble per a traslladar-se al cap i casal, obrint el seu camp d'atenció, de les noticies locals a les nacionals, sense que a hores d'ara haja trascendit de quina nació estem parlant. Des de L'eScLaFiT li desitgem a l'equip de redacció de l'ara El Valentí punt com, fent us de les paraules del poeta: Bon Vent i Bon Quad (és dir, Bona Barca)


Dins del nostre esperit de compromís social, fem una crida als que queden plorant esta pérdua del panorama informatiu local, com Ciutat del Pepet, Millorpoblet i Por a Séquia (per nomenar als més coneguts), a que miren la manera d'ocupar este forat que ens deixa la marxa de tan volgut mitjà de comunicació. A ben segur que el nostre poble els restarà eternament agraït.