21 de desembre 2007

Horror ortogràfic

(Nota de la Redacsió)

Els lectors de L'eScLaFiT saben que des d'esta publicació conreem el correcte us del valencià. I per això mos indigna profundament que un organisme oficial com Chunta Local Fachera mos haja enviat una felicitació de Nadal plena de faltes ortogràfiques. Autèntics horrors a la vista, de fet, com es pot comprovar en este enllaç: Chunta Local no saben escriure correctament ni el seu nom.

La primera en la front, diuen Bones (sic) Festes en lloc de dir Feliçes. Després posen Bon Nadal i (sic) i pròsper (sic) quan tots sabem que és més correcte d'us de y, y que no és pròsper sinó proper. En acabant escriuen incorrectament desitja amb eixa t impronunciable, quan s'ha d'escriure desicha. Pero com hem dit a l'encapçalament lo més greu és que no saben ni escriure el seu nom i firmen Junta Local Fallera quan haurien d'haver posat Chunta Local Fachera. (O Platachunta, que és realment la seua denominació.)

En esta simple felicitació demostren la seua inoperància i el seu despreci pel valencià. Són incapaçós d'utilisar el programa corrector de la Cheneralitat com és el Bot. Des del Consell de Redacsió de L'eScLaFiT aprotifarem per a regalar-los el programa y aixina que no tornen a cometre estes faltes ortogràfiques.

Aprofitem per a dir a tots els nostres lectors.

Feliçes Festes, Feliç Nadal