10 de desembre 2007

Anem a construir el Trastero Municipal(Carta de l'Excelentíssima als conciutadans)

Estimats veïns i veïnes del nostre poble:

Em dirigixc a vostés per a informar-los de que en la lluita diària per millorar el nostre poble, des de l'Achuntament anem a construir el Trastero Municipal "Porqué no te callas?". Per a esta construcció, ens hem vist obligats a tallar el trànsit rodat i de costat per l'entrada de l'autovia provinent del Cap i Casal. Esperem que no els cause moltes molèsties i no passen molt de temps pegant voltes a les redones fins que troben el camí correcte. Pero hem de valorar els grans beneficis que comportarà al nostre poble este magatzem soterrani.


El Trastero Municipal "Porqué no te callas?" està destinat a arraconar baix pany i forrellat totes aquelles coses inservibles i suntuoses de l'anterior règim del PESOÉ, el cotxe oficial d'alta gama, els mòbils de luxe que feen servir els regidors i acòlits del règim, l'enllumenat nadalenc de milers de vats que provocava contaminació lumínica, els trages dels Reixos d'Orient i els seus pajes que ara cada fallera major s'ho pagarà, i aixina tot lo trobat fins ara i lo que ens queda per trobar d'herència de l'anterior règim.

Com necessitem molt d'espai, les obres s'allargaran en el temps, per això, els demanem a vostés, benvolguts veïns i veïnes, que tinguen paciència, perque al remat, esta millora, com totes les maravelles que estem fent, les van a fruir vostés.

Atentament, l'Excelentíssima.