24 de desembre 2007

Bon Nadal
Estimats en el Senyor:

En el dia de Hui, 24 de desembre de 2007, el Consell de Redacsió de L'eScLaFiT vol anunciar que donades les gojoses circunstàncies del naiximent del Fill de Déu, farem promesa de no clavar-nos hui, ni demà, en ningú, llevat d'aquells que no deixen que precissament en Betlem puga regnar la pau.

Bon Nadal
De l'Evangeli segons Lluch: "I va passar que mentres estaven allí, se li va complir el temps del part, i va infantar al seu fill primogènit. El bolcà i el gità en un pesebre perque no tenien cap lloc a on estajar-se."