28 d’octubre 2008

Les Instalasions De La FEM Es Conchelen


Secció Local

Ganivet de premsa de la FEM

Possiblement degut a l'onada de fret polar que diuen que va a entrar-nos per ponent, les instalacions de la FEM (Fundasió Esportiva Monisipal) s'han quedat conchelades en una mostra més de perfecta previsió del nostre equip de govern de l'Achuntament. I aixina, conchelades i ben conchelades van a permanéixer tot l'any pròxim.

En este sentit, des de la FEM volem tranquilitzar a totes les persones que havien pagat la quota de les escoles esportives monisipals, perque, com no podia ser d'una altra manera està tot previst, simplement és que ens caldrà adaptar els esports a practicar a les noves característiques de les nostres instalacions.

Les persones apuntades a furgol sala, hauran de canviar-ho pel hockei de chel, pero que no patixquen que les bregues, insults i enfrontaments estan garantits.

Les que hagen optat per la chimnasi rísmica no hauran de canviar ni el mallot, pero això si, necessiten uns patins perque passaran a practicar patinache artístic.

Els d'atlestlisme exactament igual, només els caldrà mudar les seues sabates esportives per patins per a convertir-se en patinaors de velositat.

Mentres que els que volgueren recuperar les tradisions i s'havien matriculat en pigota valensiana, practicaran un atre esport autòcton com és el kurlin amb granera del nostre poble. En este cas encara estem dubtant entre practicar-ho amb l'indumentària tradisional dels antics granerers o una mixta tenint en compte que de tant en tant cal anar relliscant pel chel.

En tot cas, per a informar-los d'estos canvis i les adaptasions estem a la seua disposició en l'horari habitual i a les instalacions esportives monisipals