02 d’octubre 2008

Contra La Crisis Hospital d'Atraccions

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

En la seua comparecència davant les Cohorts de la Comunitat, el President Cams i Bancaixes ha revelat la proposta de la nostra Comunitat per a acabar amb la crisis i no com Petacé que no fa més que fer-la créixer. Esta proposta és fruit de la creativitat que ens caracteritza als veins de la nostra comunitat, i de la gran inversió en investigació de la Cheneralità. Una proposta que només serà possible en la nostra Comunitat, donades les nostres característiques internes de clima, estima i machories absolutes de les urnes.

La proposta concreta és una novetat mundial, i consistix en els Hospitals d'Atraccions. Esta proposta consistix en dotar als hospitals d'atraccions firals i centres comercials tot en el mateix recinte, de manera que es puga donar al client tots els servicis de manera integral. Dit aixina sòna fàcil i obvi, pero fins que no ho ha anunciat el President, lo ben cert és que ningú no ho havia pensat.

En els Hospitals d'Atraccions, els veins de la nostra Comunitat podran patir tranquilament una gastroenteritis perque a escasos metros del restaurant en qüestió, podran fruir d'un llit hospitalari. Aquells que apuchen a la nòria i miren cap avall podran curar el seu vertigen al departament de cures d'altura. O si malauradament patix un trencament fibrilar de tant traure la tarcheta de crèdit en les esplèndides botiguetes tradicionals que ompliran els centres comercials, en el mateix recinte podria ser atés pels fisioterapèutes del Servisi de Salut de la Comunitat.

En paraules de Cams i Bancaixes, "els veins d'esta Comunitat, amb esta magnífica idea dels Hospitals d'Atraccions, hem donat amb la fòrmula, hem guanyat la copa, perque gràcies a les nostres arts i les nostres ciències, anem a començar a construir estes megainstalacions per a machor glòria nostra i servisi dels nostres conciutadans, que sense eixir del mateix recinte podran nàixer, consumir, reproduir-se, usar les tarchetes, posar-se malalts de tant de menchar, i viure feliç per a sempre, perque en la nostra Comunitat tot és goig i alegria."