23 d’octubre 2008

El CSI Arriba Al Nostre PobleSecció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

La rechidoria de Seguretat Ciutadana, Policia de Mobilitat Municipal i Brigada AntiFallera amplia les seues competènsies amb la creació del CSI (CoS d'Investigasió) que s'encarregarà de posar al dia l'arxiu central de l'IAE (Investigasió A les Empreses) pel que l'Achuntament podrà controlar, dins de la seua política liberal, el devindre de les nostres empreses més prinsipals.

Este CSI local estarà coordinat amb la rechidoria d'Economia, Alfarrassos i Taxametres perque des d'esta rechidoria havien descobert que les empreses del nostre poble estaven pagant més imposts, taxes, contribusions i tributs de lo que els correspón, de manera que hauran d'inspeccionar quines empreses estan declarant més de lo degut per a regularitzar la seua situació, perque dins de la política liberal i de rebaixa d'imposts del nou rèchim de govern monisipal no es pot consentir que les empreses paguen per damunt de lo establit. Des de la rechidoria d'Economia esperen que el CSI local achude a descobrir les empreses que irregularment estan pagant més imposts dels deguts, per a que es puga actuar en conseqüència.