11 de maig 2009

Carnet De Manipulador d'Aliments De Coloms

Secció ¿Açò qué és realitat o hiperrealitat?

Des del Consell de Redaqsió de L'eScLaFiT hem vingut observant des dels nostres començaments que la realitat i l'hiperrealitat estan separades en moltes ocassions per una finíssima línea que dificulta el conéixer realment en quin plànol de consciència ens trobem. Almenys, aixina resulta per als membres i membras d'este Consell de Redaqsió. És per això que, conduits pel nostre afà de superar el grau de mitjà de comunicació per a ser un grau superior de comunicació, anem a avocar en esta secció noticies reals o hiperreals, i els nostres lectors en el seu sa jui hauran de vore qué són, si reals o hiperreals, o tot lo contrari. La primera noticia és la següent:

L'Achuntament del Cap i Casal crearà el Carnet d'Alimentadors de Coloms que facultarà als consiutadans i consiutadanes per a poder nodrir als coloms que pululen per la capital de la Comunitat, certificasió documental sense la que serà impossible desenrotllar esta tasca de servici social i proteccionista de la fauna urbana.

Al mateix temps s'establirà per ban signat per l'excelentíssima i reverendíssima Na Frita Palmerà els horaris i els llocs per a poder alimentar estes aus que representen el percentatge més alts dels visitants dels nostres monuments. Si la qüestió dels horaris encara està en negociació amb els representants sindicals, els llocs on els poseïdors dels carnets podran prestar el seu servici estaran disposats als parcs de Gambeta, Marcalenes, Vividors, Far West, Capçalereta, Behtleem, Venimdecap, Porfidio, Forriols, i Ahora.

Si penses que esta noticia és hiperreal no continues per a ser fidel amb el teu estat de consciència. Si pel contrari pensa que esta noticia és real entra al següent enllaç:

http://www.20minutos.es/noticia/467337/0/palomas/censo/valencia/