26 de novembre 2008

Un Hospital Per Al Poble

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Des del nou rèchim de govern no oblidem les nostres promeses, i per això, continuem treballant per la construcció de l'Hospital de refèrencia comarcal. Un Hospital, que dins de la nostra voluntat de que els servisis de l'Achuntament arriben a tots els racons del notre poble per amagats que estiguen, s'ha convertit en un projecte descentralitzat, és a dir, que les diferents espesialitats mèdiques es distribuiran aleatòriament pels diferents barris de la nostra ciutat, de manera que tots tingam ben aprop l'assistènsia sanitària que meresquem. I per això, hem pensat que ha de parlar el poble, de manera que michançant una enquesta, els nostres conciutadans i conciutadanes elegiran per machoria absoluta ponderada quina serà l'ubicasió definitiva de cada espesialitat.

En tot cas, des de l'Achuntament tenim una sèrie d'idees al voltant de les ubicasions més adients a cada espesialitat de les que passem a informar com a proposta simplement. Als terrenys de l'antiga kaserna de la Meletèrica podrien situar-se les unitats relatives a l'aparat motriç i de la circulasió de la sang. Als edifisis en construqsió de la zona del Chafranar, aniria l'unitat de lluita contra les malalties fòbiques, com per exemple, la fòbia als espais deshabitats. Les cotxeres en desús del Metret, podrien destinar-se a les proves que requerisquen una determinada técnica o mecànica espesialitzada. Les instalasions del dispensari d'El Cercat es convertirien en l'unitat d'alèrgolochia per trobar-se en el mich ambient i part de l'altre més idoni del nostre terme monisipal. Per últim, en les diverses sucursals bancàries que es quedaran buides per culpa de la crisis galopant provocada per Petacé i el seu govern, s'instalarien els quiròfans per a fer les operasions, que observant al ritme que galopa la crisis, prompte acabarem amb les llistes d'espera.