20 de novembre 2008

Rechidor Plenipotensiari

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

En el dia de hui, data històrica del 20 de novembre, nos, Rechidor de Deports, Oci o no, Falles, Fires i Festes per la gràcia de Déu, declare que asumisc els poders plenipotensiaris que m'atorga el Reglament Facher i la tradisió festiva. Esta decissió, recolzada per tots els membres de la Replatachunta reglamentàriament elechits i ratificats per este rechidor, entrarà en vigor des del mateix moment de la seua publicasió en el BIM (Bulletí d'Informasió del Moviment) amb efectes retroactius fins al dia de hui.

Per a que esta proclamasió tinga la publisitat requerida per tot procés administratiu, acorde, al mateix temps, que en tots els actes, nos, lluirem el faixí de president de totes les festes, la banda de facher mallor, i les medalles, insignies i condecorasions diverses de totes les associacions festives i deportives del nostre poble com correspón a tan alta dignitat.

Al mateix temps, i com a mostra de grasiosa concesió del nostre caràcter obert i pròxim al poble, com que passem per una època de crisi manifesta, hem desidit que nos, ens encarregarem de dissenyar, pintar i signar tots els pergamins de nomenament dels càrrecs honorífics que a les festes del nostre poble es puga trobar. Esta magnànima decissió no a soles farà que les arques festives s'estalvien un bon pessic de diners, sinó que totes podran fruir de l'art que emana de les meues mans.

Per això, done el meu vist i plau a mi mateix, en la commemoració del 20 de novembre, en el Nostre Poble, el Rechidor Plenipotensiari per la Gràcia de Déu.

3 comentaris:

Segunda Mano ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
HUEVOS DE ORO ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
L'eScLaFiT ha dit...

Estimats Segunda Mano i Huevos de Oro, en reunió urchent del Consell de Redaqsió de L'eScLaFiT hem desidit eliminar els seus comentaris pels enllasos als que conduien. No anem a negar que ens hem rist maliqsiosament amb les imaches aportades per vostés, encara que hem considerat que podien dur a engany al voltant de la notisia que cobrix el nostre michà de comunicasió.

Els convidem a que continuen llechint el nostre diari i a partisipar també, pero en el cas d'imaches compromeses pensen que en esta redaqsió guanyem ben poquet i ens juguem el pa de les nostres families que els podem dir que mengen de bona gana.

Gràcies i disculpes