10 de novembre 2008

Petacé Farà Les AmèriquesSecció Coros y Danzas

Ganivet de premsa de la Moncoa

Després de superar la seua separació de Crisis que arreplegaren tots els notisiaris de societat i de la que ens ferem resó al nostre diari, Petacé a recobrat els ànims per a programar una gira per les amèriques per a que en el nou continent puguen apreciar el seu art.

Este esdeveniment sense comparança per al nostre pais ha provocat que moltes personalitats vullguen desichar sort a Petacé abans d'eixir de viache cap a les amèriques. El primer de tots, Pero Sorbes, menistre d'economia que com a tresorer de la companyia d'art de Petacé, s'ha interesat pel dispendi de la gira. També el senyor Majoy, el que diuen que és cap de la companyia d'art de l'oposició, per a vore com ha conseguit consertar la gira contra el seu pronòstic. I altres personalitats com Miliu Potin, president del Banc Pastander Mental Chicano (BPMC), que és productor de moltes companyies arreu del món i naturalment en les amèriques.

La primera actuasió de Petacé tindrà lloc al Malison Vint G-arden de la capital dels YuEsEi, dins d'un festival folklòric a nivell mundial en el que diferents artistes de tot el món mostraran tot el seu art donant a tot l'univers un misache de molt d'interés, d'una gran inflaqsió sentimental i amb una forta càrrega finaciera d'humanitat.