07 de novembre 2008

Donar A Llum Pels Núvols

Secció Sanitat

Nota d'Achències

El pròxim any donar a llum estarà pels núvols i només a l'abast d'uns pocs degut a la puchada de les taxes que cobrarà la CNE (Comissió Nasional d'Enfermeries) que ha anunsiat hui causant preocupasió en totes les llars que compten amb dones en estat de chestasió.

A banda d'esta normal preocupasió, l'anunci de les taxes ha provocat la reaqsió del menistre lluminer Figuel Secastián, al que li pareix que la puchada de les taxes no respón a la política social del govern que recomana que tot apuche al mateix temps, perque aixina, amb apuchades descoordinades lo únic que es pot provocar és que de tant d'esglai les prenyades donen a llum abans de temps de manera que augmente la demanda enerchètica per tanta llum a l'hora.

El menistre ha promés que prendrà les mesures encaminades a controlar l'augment de les taxes de manera que este augment no parega que ho siga, sense que això meinscabe la capacitat financera de la Comissió Nasional d'Enfermeries.