29 de setembre 2007

La Font ha desaparegut(Nota de la redacció.)

La Font de les Granotes, Font de les Ranes en el dialecte local, ha desaparegut de la vista de tots els vianants, conductors, dotors i públic en general que passeja per l'actual Avinguda dels Màrtirs de Chunta Local. Unes bastides i unes teles negres han causat esta desaparició d'un dels símbols més característics del nostre poble.

Posats en contacte amb la darrera habitant de la Font, que es troba fruïnt de la seua jubilació daurada al Centre de la Fauna i la Flora de l'Albufera on va ser traslladada fa anys, va manifestar que li produia certa inquetut conéixer que la Font havia desaparegut, pero que no li estranyava gens ni miqueta, perque mai les granotes havien segut ben vistes pels veïns de l'Avinguda i les autoritats que les consideraven autèntiques okupes i que no pararen fins al seu desallotjament.

A l'Achuntament ningú no ens ha agarrat el teléfon, pot ser perque siga dissabte, esperem que no siga per falta de transparència informativa, encara que no desistirem de la nostra voluntat per explicar als nostres conciutadans de tan inesperada i torbadora desaparició.