01 d’octubre 2007

L'Achuntament crearà la Brigada Anti Fallera(Ganivet de premsa de l'Achuntament) L'Achuntament vol acabar amb l'inseguretat ciutadana al nostre poble, i dins d'este objectiu irrenunciable, anuncia l'ampliació del planter de la Policia de Mobilitat Municipal (PMM). Este anunci fon presentat en roda de premsa, en la que l'ilustríssim rechidor de PMM, repasà les principals funcions d'este cos policial. "Acabar amb l'inseguretat ciutadana significa controlar que els xiquets no vagen amb patins per l'Avinguda dels Màrtirs de Chunta Local, que els veïns no aboquen el fem fora de les hores establides, que ningú no apuje al bus municipal sense pagar i, per damunt de tot, impedir que les falles facen les seues malifetes."


Interpelat pels representants de la premsa al voltant de com pensava impedir que les falles continuaren foten el tranquil devindre dels conciutadans del nostre poble, l'ilustríssim rechidor va afirmar que "anem a crear la Brigada Anti Fallera, dins de la PMM, especialitzada en reprimir les actuacions molestes dels fallers que són quasi totes, especialment les verbenes, perque per a verbenes ja tenim les dels Moros i Cristians i no cal que ells les facen. Els fallers que es limiten a juntar-se als seus casals i sense alterar el dret de reunió, perque sinó, també actuarem."