06 de febrer 2009

Resistènsia Anticatòdica

Secció Local

Ganivet de premsa de Comité de Resistènsia Anticatòdica

El CAR - Comité de Resistènsia Anticatòdica del nostre poble ha redactat un manifest en contra de la beatificasió d'un solar monisipal per a que s'instale l'Universitat Catòdica, que volem donar a conéixer a la ciutadania.

Els membres i membreses del CAR - Comité de Resistènsia Anticatòdica reunits en procés assambleari hem elaborat un manifest de resistènsia per consens i des de l'esperit revolusionari i democràtic que ens caracteritza:

1. La terra per al que la treballa. El solar que vol ser segrestat a la voluntat popular per a ser betificat, ha de ser reparcelat i colectivitzat, de manera que els ciutadans i ciutadanes puguen organitzar-se per a traure els fruits a la terra.

2. Nasionalització dels bancs de l'Avinguda. L'intent de beatificasió del solar monisipal no és més que una mostra de la salvatge política liberal del nostre Achuntament que en temps de crisi encara pensa més en afavorir al capital explotaor, per això, cal respondre amb polítiques progressistes com la nasionalització dels bancs de l'Avinguda per a tots els ciutadans i ciutadanes pugam participar de les seues plusvàlues.

3. Acabar amb l'infrautilització de l'edifisi de l'Achuntament. Entre altres propostes, pensem que hem de destinar el saló de plenaris per a constituir una escola de dramatització i cinematografia de manera ofisial, per a que les mostres populars i expontànees artístiques que últimament estan produint-se tinguen un marc on desenrotllar-se profitosament.

De derrota en derrota fins a la victòria fianl.

Camarades, tots a una veu. Resistènsia i Amperis

1 comentari:

Anònim ha dit...

Les mostres populars expontànees i artístiques ya estan en l'achuntament tots els dichous que ni ha plenol. Son les que se senten perque apleguen una hora antes i aplaudixen a tots els rechidors del desgobern i sobre tot a la chiqueta de la rajoleta puchaeta en parc central.