04 de febrer 2009

La Torre No Es Banyarà


Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Durant la seua visita a la Fira i Festes de Sant Pai, el president de la Disfrutació, Al-Fons Fuig, va tindre a bé anunciar una nova obra emblemàtica per al nostre poble que servirà per a conservar millor el símbol principal del nostre poble com és la Torre. Es tracta de la construqsió d'una cuberta per al nostre monument de manera que cap inclemènsia de l'orache li produisca mal ara que s'hem gastat el pressupost monisipal per a posar-la en valor després de 28 anys de desídia de l'antic rèchim de govern.

Preguntat pels periodistes al voltant de les característiques de la cuberta i si donada la situasió econòmica actual anaven a aprofitar la cuberta de la Societat de Gastaors que du més d'un any tancada, el president Fuig va respondre que no patiren perque ell tenia experiència en cubrir tota classe de monuments i que tot anava a ser nou, que havia de canviar coses velles per novelles, a lo que l'Excelentíssima va apostillar que "llevant de la Torre, naturalment".

1 comentari:

Anònim ha dit...

Una cuberta pa la torre pareixerà un preservatiu (o condó o profilacteo). Asò en este poble no està be, que ací no gastem eises marranaes desde que mos goberna la chiqueta del vedat que li lleva als jovens pa donarli a l'universitat privà.