31 de gener 2009

L'Universitat Catòdica Més A Prop

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

La paraula de l'Arquebispe, és paraula de creu, i axina, d'esta manera, estem en condicions d'anunciar a tots els nostres conciutadans i conciutadanes, que la beatificació dels terrenys per a la construqsió de la Sèu de l'Universitat Catòdica al nostre poble, està a punt de ser anunciada per fonts eclesiàstiques ben informades. D'esta manera podrem abastar al nostre poble les encertades ensenyances de l'Universitat Catòdica, que transmetran uns valors que tanta falta ens fan, hui en dia en una Ejpaña desvaloritzada i empobrida moralment.

En les pròximes dates, abans que l'actual Arquebispe siga conduit al seu retir daurat, després d'anys consagrat al servici de la causa, serà signat el concordat, pel que l'Achuntament del nostre poble, cedirà sense esperar res a canvi més que la gratitut celestial, els terrenys per a que siguen beatificats.

Com ja indicàrem en el seu moment, els estudis que es podràn cursar a la Sèu local de l'Universitat Catòdica seran el de Ciències de l'Escolania, Ciències de la Combregasió i ADE (Administrasió i Direqsió eEspiritual), ensenyances de gran demanda a la nostra societat i que convertiran al nostre poble en capdavanter de la veritable fe catòdica.