04 de setembre 2008

Educación Per La Citizenship

Secció Comunitat

Ganivet de premsa de la Cheneralità

Continuant amb l'implementació del Plà d'Escoles Tradicionals (PET), la Consergeria d'Educasió i Ciutadania va a introduir enguany el mètode d'ensenyament d'Educación Per La Citizenship que consistix en que els alumnes rebran les classes de totes les assignatures en tres idiomes simultàneament, inglés, ejpañol i valencià. Per aconseguir esta fita històrica en els models d'ensenyament, cada classe comptarà amb la presència de tres mestres que aniràn donant la lliçò al mateix temps en els tres diferents idiomes.

Segons ens informen des de la Consergeria, esta Educación Per La Citizenship està avalada pel colechi de pepsicòlecs i pepsiquiàtrics de la nostra comunitat, que han asenyalat que rebre informació en tres idiomes de manera simultànea en lloc de produir un embolic considerable, com es podria pensar, fa que augmente la capacitat intelectual de l'alumne, perque, inclòs en el cas de que el xiquet vullga desconnectar durant la lliçò, haurà de fer-ho no asoles d'un mestre, sinó de tres alhora, el que afavorix el seu desenrotllament congnitiu.