04 de setembre 2008

Al-Faixí Comprarà El Paciència C.F.

Secció Sports

Equip d'investigació de L'eScLaFiT

Segons les fonts consultades i les aigües begudes per esta redaqsió, la familia real de l'emirat Amunt Dàtil, michançant el seu màxim representant, Soliman Al-Faixí, té l'intenció de comprar el paquet majoritari de les accions del Paciència C.F. que a hores d'ara estan en mans de Tridente Moriano o Pastiste Solfer segons es mire l'opció de compra que tenen firmada, per davant o per darrere.

La vinculació de la familia real d'Amunt Dàtil amb la nostra comunitat no seria a soles econòmica, com es pot comprovar, el cognom Al-Faixí, té clares reminiscències falleres pròpies de la nostra terra. Hem pogut comprovar que els ancestres d'esta familia real estan en la nostra terra, per tant, és com si volgueren tornar d'alguna manera, a la comunitat del seus avantpassats.

Soliman Al-Faixí, no ha volgut confirmar les seues intencions, encara que sí ens ha manifestat que "Serà per diners?" En una mostra més del manteniment dins de la familia real d'Amunt Dàtil dels nostres trets culturals més característics. Continuarem informant.