15 de setembre 2008

Celebracions Primer Aniversari L'eScLaFiT

(Instantànea d'un dia quansevol al Consell de Redaqsió)

Secció Autobombo

Nota de la Redaqsió

Donada la nostra proverbial humilitat, no som molt partidaris de grans celebracions i fires i festes i menys si els protagonistes som nosaltres, encara que, com un any no es complix sempre, ens posàrem en contacte amb diverses entitats per a oferir al nostre poble un seguit d'actes durant esta setmana per a festejar el nostre aniversari, tenint en compte que el pròxim 19 de setembre es celebra el primer any d'emissions d'este diari macarrònic de l'hiperrealitat.

Ahir dumenche, 14 de setembre, es reobrí al trànsit la carretera que les obres del TAVE (Trenet d'A Velocitat Extrema) i que tallaven la comunicació entre el nostre poble i el de l'atra vora del barranc. Esta és la contribució de l'Achuntament al nostre aniversari per a simbolisar l'obertura de ments que va tindre lloc des de la nostra aparició com a michà de comunicació.

El pròxim dimecres, 17 de setembre, per a commemorar la nostra màxima preocupació per la kultura i el nostre mich ambient tradicional, s'inauguren dos exposicions. La primera d'elles és Ufans, els primers pobladors, patrocinat per l'Obra Social de la Faixa, que tracta dels repobladors que vingueren enrollats en la carta pobla del nostre poble. La segona tindrà lloc al Museu de la Corca, i versarà precissament al voltant de la Protecció de la Corca, eixa realitat dels nostres mobles tradicionals en perill d'extinció per culpa dels mobles d'una multinacional que de fusta no tenen ni l'aulor.

El dichous, 18 de setembre, la Cheneralità ha prestat de bon grat a la nostra redaqsió, el circuit no urbà de Chester per a la celebració de la nit de música tradicional hiperreal amb l'actuació de la gran soprano Caronna.

I per a finalitzar, sent fidels al nostre esperit fundacional, la traca final del 20 de setembre, l'elecció de les Facheres Mallors del nostre poble, les màximes autoritats de la nostra ciutat (amb el permís de l'Excelentíssima) en el que la Replatachunta Fachera ens ha promés que tirarà la casa per la finestra i va a preparar un espectacle aspectacular digne de la magnitut de tal event.

Només ens cap dir que naturalment, esteu tots convidats, lectors habituals i esporàdics, simpatitzants i antisipants, inclós al concert de la Caronna, ens rascarem la bolchaca si cal. Perque tots estos actes estan pensats, més que per a celebrar el nostre primer any, per a que vostés puguen fruir, gaudir i disfrutar també.

N. de la R. S'accepten regals d'aniversari i postals digitals de felicitació al correu-e habitual