11 de juliol 2008

Una volta més, informem abans que ningú

Secció autobombo

Nota de la Redaqsió

Encara que en esta ocassió només haja sigut per unes hores, pero ahir ja informàvem en les fulles internàutiques del nostre diari sensacionaliste i macarrònic de la troballa d'un trage de l'antigor. Alguns podran pensar ara que dins de la redaqsió tenim a algú treballant a l'equip d'arqueòlecs, ni ho desmentim ni ho confirmem, pero les nostres capacitats cognistives van més enllà de tindre una persona físicament en algun lloc de l'espai interdimensional entre la realitat i l'hiperrealitat en la que tenim la nostra conciència.