16 de juny 2008

Les Falles x La Kultura Valensiana


Secció Local. Fires, festes i falles

Ganivet de Premsa de la Replatachunta

Des de la Replatachunta Provisional Fallera del nostre poble, i quan diguem provisional volem dir que encara no estem ratificats per l'excelentíssima, tenim el plaer de comunicar-vos que les falles del nostre poble, en una mostra més de defensa de la nostra identitat i de promoció de la kultura valensiana pròpia, han decidit convocar una marató de kinto i tapa en els casals.

Esta marató tindrà lloc d'aci a que agarrem les vacacions d'estiu, i consistix en recòrrer els casals fallers, excepte aquells que no tenen la corresponent i exigible llicència d'obertura d'activitat nocives, molestes i altament perilloses com demana el nostre benvolgut Achuntament, i demanar un kinto que tindrà com a regal una tapa.

Esta costum tan nostra té les seues regles, encara que parega mentira. El qui demane cacaus i/o tramussos estarà immediatament desqualificat per falta de valenciania, d'igual manera el que vullga beure en barral o el que desiche tastar una orxata o víllimonà. Estos aliments, begudes o contenidors alimentaris no són relevants en la nostra kultura, i ni tenen protecció legislada ni denominació d'origen com sí que tenen el kinto i tapa.