14 de juny 2008

Farem Hores Per A l'Achuntament


Secció local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

L'Ilustríssim Achuntament del nostre poble, embotit de l'esperit europeista que ens invadix per la celebració de l'Eurocopa de Furgol i per l'entusiasme dels ciutadans i ciutadanes europees davant les últimes mesures del Cagament Europeu, ha decidit reclamar a tots els habitants del nostre poble e ciutat, que les hores que vagen a fer de més per l'augment de la jornada laboral a 65 hores setmanals, les destinen a treballs socials per a la nostra corporació.

En concret, des de la rechidoria de mich ambient i part de l'atre, hem decidit que els nostres ciutadans i ciutadanes ens tiren una maneta per a netechar els barrancs que envolten el nostre poble e ciutat que després de vintigüit anys d'antic rèchim socialista han quedat molt embrutats. Aixina que el pròxim disapte vos esperem a tots.

Com no podia ser d'una altra manera dins de la fidelitat als nostres costums i tradicions locals, tot aquell que destine les seues hores al servici del nostre Achuntament, rebrà una granera de palma, unes sabates de cuiro, i un parell de lliures de xocolate per a encarar la jornada.

Conciutadans i conciutadanes, 65 hores no són res, i menys encara si es treballa pel nostre poble e ciutat. Vos esperem