03 d’octubre 2007

Els lectors han parlat
(nota de la redacció) La primera de les enquestes que des del grup L'eScLaFiT hem dut avant amb un esforç ingent per donar la paraula als nostres lectors i a la societat del poble en general, ha arribat a la seua fí i els resultats són sintomàtics de la realitat.

Un 38% dels participants en l'esquesta opta per l'in-de-pen-dèn-ci-a com a solució per a la situació actual de les falles al nostre poble, pero també un 38% opta per lo que mane l'Excelentíssima i cada u al seu casal. Queden com a opcions residuals les altres dos, a saber, esclafit, alegria, estatut d'autonomia; i que torne la Chunta a casa per Nadal (amb un 11% cadascuna d'elles). D'estes dades, els llicenciats que han coordinat este estudi socioilògic han tret com a conclusió, que el món de les falles està dividit, punt i ratlla.

Sincerament, per a arribar a eixa conclusió no fea falta amollar la pasta que hem amollat per a fer front a tan important empresa, perque això ja ho sabiem prèviament, pero, tot per la patria. En tot cas, afegirem que estos resultats reflexen al nostre entendre el substracte social i ideològic majoritàri dels nostres lectors. Per una banda uns desafectes al nou règim que recolzen la radicalitat de l'independència de l'orgue gestor dels fallers i per l'altra aduladors de l'Excelentíssima que defensaran les seues decissions fins a les últimes conseqüències, inclós sospitem que ens estan llegint des del Ganivet de l'Excelentíssima, cosa que ens ompli d'orgull, al temps que no volem deixar passar l'oportunitat de saludar-los cordialment. ¡Hola!

Per últim, una part de la redacció també pensa que esta enquesta ha estat manipulada, i agarren com a prova fefaent, el dibuix que queda una volta finalitzada esta, massa semblant a unes banyes d'estes que es fan amb les mans. I és que, com diria el redactor de Milenio 3, les casaualitats no existixen.