04 d’octubre 2007

Acord històric entre festers

(nota d'achències) Amb la coordinació de l'Alt Comissionat per a solucionar l'abaecho de la coincidència de dates de les Falles i la Setmana Santa, la Platachunta i la Chunta de Chermandants i Amens Diversos, han assolit un acord per a solucionar la solapació d'estes dos festes més tradicionals i autèntiques del nostre poble.


Després de llargues converses, discutir una quantitat important de propostes i valorar les conseqüències de les seues decissions, la solució consensuada ha segut possible i consistirà en que la despertà del dia 16 la faran els vestes amb la seua tamborinada, mentres que les comissions falleres desfilaran en l'Ofrena a la Mare de Déu amb les tradicionals bandes de Cornetes i Tambors. D'esta manera s'exportarà la típica chermanor fallera a l'altra festa important del nostre poble, i les Chermandats podran ajudar a les falles a recuperar eixe costum tan nostre de les cornetes i tambors que els confrares han sabut mantindre al si de la seua festa.


Una volta abastat l'acord entre les diferents parts implicades, l'Alt Comissionat haurà de presentar la proposta de resolució a l'Excelentíssima, encara que, segons les seues pròpies paraules, "no crec que trobem cap problema en obtindre la seua bendició." Per tant, el poble respira tranquil, tindrem Falles i Setmana Santa, i damunt recuperant les seues arels més estimables. Amen.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

es mes, crec que es demanará als cofrares majors de les germandats portar el "fajin! roig o la Banda de Fallera Major i als presidents i falleres majors portar el capirucho fins al diumenge de resurrecció. Visca la Germandat de tots.

Anònim ha dit...

també he escoltat, que es va a demanar que els cofrares majors de cada germandat, porte el "fajin" roig o la banda de Fallera Major i als presidents de falla i falleres majors el capiruchos fins al diumenge de resurreccio.

Anònim ha dit...

Bixa la chermandat i bixa els balenciams.