21 de setembre 2007

Presentació llibre: "Renting in pacem"
El pròxim 31 de setembre tindrà lloc a la Casa de Kultura la presentació del llibre "Renting in pacem, les aventures i desventures d'un cotxe maleit" de l'escritor local, Chaume Tronchoni.
El protagoniste del llibre és un cotxe amb problemes d'automestima des que fon adquirit per renting, mentres els seus germans eren venuts en diferents concesionaris del pais.
La novela ens relata el seu viatge iniciàtic i com un canvi de règim el fa caure en l'ostracisme, cosa que li provoca una profunda depressió que el convertix en un joguet en mans de les ambicions dels altres. Tronchoni li ha volgut donar un final obert, tal volta pensant en una segona part, o inclós en una trilogia, perque sembla que la vida d'este cotxe donarà per a això, i per a més.