11 de setembre 2008

Vivim Millor Que Fa 100 anys


Secció Ejpaña

Nota d'Achències

El president del govern, Petacé, va comparéixer en el Diputadíssim Congrés per a parlar de la seua relació amb Crisis a preguntes del conseller matrimonial el Senyor Majoy. L'actual president del PePeÉ (Partit Popular d'Ejpaña) es va posar com a exemple de superació de problemes. "Mire'm vosté Petacé, jo mateixa pensava que em separava del PePeÉ, pero vaig lluitar pel meu matrimoni i aci estic, casat i ben casat. Ara, estes coses no s'apanyen amb una pàtina de cosmètica com vosté fa, sinó fent cas dels que hem superat estos problemes."
A esta intervenció del Senyor Majoy, el president Petacé, respongué que "he vingut a donar la cara i a dir que no hi ha solució pero si un bon apanyet amb la Crisis. Hem abastat un acort de disolució de la societat de ganancials michançant un concurs d'acreedors, i Crisis rebrà 3.000 milions d'euros en concepte de renta de subsistència per a que es puga llogar un pis fòra de la Moncoa."

Pero no a soles varen comparéixer els presidents, sinó també les segones veus. En este cas, Soraya Orapronobis (portaveu del PePeÉ) li va preguntar a la vicepresidenta si el govern anava a denunciar a Pepiño Amargo per haver plagiat les paraules de Josemari Angar en afirmar en una roda de premsa que "Ejpaña va bien". A lo que la vicepresidenta De la Pega li va contestar que no es tractava de plagi sinó d'interliteralitat, pero que, en tot cas, ara es vivia millor que feia 100 anys, que ella ho podia confirmar de molt bona arruga.