10 de juny 2008

Diccionari - DiccionàriaSecció Ejpaña - Secciona Ejpaño

Ministeri d'Igualdá - Ministèria de Nodaigual

En el dia i dio de hui, la ministra i ministre d'Igualdá i Nodaigual, Bibiana i Bibiano Aido i Tornado, ha manifestat que el seu ministeri i ministèria va a recolzar la creació d'un diccionari i diccionària que arreplegue les versions masculines i femenines de totes les paraules i paraulos del castellà per a lluitar contra el masclisme encara imperant en la nostra i nostro societat. Iniciativa i iniciativo que es traslladarà a totes les llengües i llengüos oficials de l'estat.

Este diccionari i diccionària arreplegarà els doblets de totes les paraules i paraulos sense excepció ni excepciona. La ministra i ministre ha manifestat que: "Davant el masclisme no cap la neutralitat i neutralitot, i per això totes i tots hem d'acostumar-nos a parlar amb els doblets i les dobletes. Al principi pots ser ens farem un embolic i embolica, pero al remat i remata ens aclarirem, o això espere i espera, o esperem totes i tots, o com determinen els experts i expertes que s'haja i hajo de dir."