14 d’abril 2008

Ministeri de Paritat dels BolquersSecció Ejpaña.
Ganivet de premsa del Govern d'EjpañaDins de la política encetada pel nostre president Petacé d'acostar els ministeris a les necessitats de la població ejpañola, en este nou govern contarem amb el Ministeri de Paritat dels Bolquers. La ministra que encapçalarà este projecte serà la ministra més jove de la democràcia amb només 24... mesos, per tant tota una experta en bolquers, això sí.


L'objectiu principal de la creació d'este ministeri és la d'acabar amb la discriminació per sexe dels bolquers, perque tots els bolquers són iguals davant la llei amb independència del seu gènere, tendència sexual i creences religioses. En este sentit caldrà implementar les polítiques adients que conduixquen a la consecusió d'este objectiu.

Per altra banda és necessàri que tots els bolquers es xopen de valors democràtics, per això, rebran a l'escola una nova Educació per a la Bolqueria en la que adreprendran a respectar els principis que han de menejar la nostra societat.

Per últim, no volem tancar les nostres fronteres als bolquers forànis, pero hem d'ordenar el fluix per a que no provoque situacions incontrolades, per això, tot bolquer haurà d'entrar al nostre pais amb un certificat de mantindre's sec almenys durant una nit.

Des d'el govern d'Ejpaña desitgem que este ministeri responga a les expectatives de tots els bolquers i bolqueres i en tot cas, és una mostra més de la modernitat dels plantejaments de govern de Petacé front a la dreta involutiva.