08 de novembre 2007

Lo que unix ZP no ho separa ni Déu
(Comité de premsa del PESOÉ)
Com indicaven a l'anterior nota de premsa al voltant de les virtuts del Pegament ZP, el PESOÉ local està més unit que mai pel propi ZP, extrem que ha quedat demostrat en la passada assemblea local on ha quedat aprovat que el secretari en cap dimitit, ha de tornar a ser secretari en cap encara que no se li havera aprovat l'informe de gestió. Esta qüestió no té més explicació que la bucòlica unió que entre tots conseguix el Pegament ZP, exemple de cohesió per a tot el pais.

A partir d'este moment la nova Executiva Local, que és bàsicament la mateixa que l'anterior, deixa de ser dimissionària per a tornar a ser executiva i es posa a treballar perque esta unió siga un matrimoni de fet, puix que com diu el text litúrgic d'Educació per a la Ciutadania, lo que ha unit ZP no ho separa ni Déu.