23 d’octubre 2007

Una boda cortesana

(Remesa pel CHÉ) L'eScLaFiT, a banda del sensacionalisme i macarronisme que ens caracteritza, tenim el nostre coret, i per això no deixem escapar l'oportunitat de divulgar noticies socials i culturals del nostre poble. En este sentit des de la Comissió d'Història i Estadística (CHÉ) de la nostra localitat ens han fet saber que, forumejant pels baixos de la Torre, han fet una troballa d'incalculable valor històric, es tracta d'un manuscrit de l'Edat Mitjana on es fa relació d'una boda noble que tingué lloc entre dos personatges del nostre passat. Els membres de la CHÉ han transcrit el seu contingut i ens ho han fet arribar:

"En l'any de Nostre Senyor de 1307, es celebraren, ab gran goig i delectació, les noces de la primogènita de la noble i altament distinguida casa dels Català de Valeriola, serventa fidel de la regina Na Violant, ab un cavaller defensor insigne de les armes dels contrabandistes. Car al poble no hi trobaren cap església digna de tan excels casament, tingué a bé, el Confrare Major de l'Orde de l'Hospital, obrir les portes del seu temple principal al cap i casal del Regne per a celebrar estes noces. D'ença que Déu Omnipotent beneira ab les gracies del Sant Sagrament als contraents, tota la comitiva es traslladà, ab gran alegria i festeig, al Palau del Duc de Valéncia, on no mancaren les viandes i el bon ví, allargant-se la festa per estes noces per espai de set dies ab les seues nits."